Hieronder vind je een overzicht van alle meest gestelde vragen.

Klik op één van de veelgestelde vragen voor meer informatie. Heb je een andere vraag of wens je nog meer toelichting? Contacteer dan zeker ons PEVAZ-secretariaat. We staan voor jouw klaar.

c Alle Vragen Openen C Alle Vragen Sluiten

Algemeen (5)

PEVAZ is de personeelsvereniging van en voor het personeel van het AZ Sint-Jan Brugge AV.

De vereniging Sofoco is opgericht in 1963 uit een spontaan solidariteitsgebaar van de personeelsleden voor een collega in nood. Sinds 2013 zijn we een Koninklijke Personeelsvereniging. In 2019 is de personeelsvereniging Sofoco gereorganiseerd. Sofoco blijft bestaan als naam voor de personeelsleden van het OCMW, Mintus en zijn vereniging. PEVAZ is de nieuwe naam van de personeelsvereniging voor personeelsleden van het AZ Sint-Jan Brugge AV.

Sofoco & PEVAZ tellen vandaag meer dan 5300 leden, waarvan 1100 senioren.

Voor een volledig overzicht van de openingsuren van het PEVAZ-secretariaat verwijzen we je naar de contact pagina op onze website.

Daarnaast zijn onze secretariaten ook steeds geopend na afspraak.

PEVAZ, “PErsoneelsVereniging van en voor het personeel van het AZ

 • Welzijnswerking
  • Het verlenen van financiële hulp aan leden bij plotse of langdurige moeilijkheden door ziekte of ongeval.
  • Het uitreiken van een toelage of geschenk bij speciale gelegenheden.
  • Administratieve ondersteuning werkgever.
 • Vriendenkring
  • Het subsidiëren en bevorderen van sport.
  • Het bevorderen van cultuur, ontspanning en vrijetijdsbesteding en een ruim aanbod activiteiten.
  • Het verschaffen van gunstige voorwaarden voor aankopen en verzekeringen.
  • Het inrichten van feestelijkheden.
 • Beheer hospitalisatieverzekering in opdracht van de werkgever.

De vereniging is een feitelijke vereniging en heeft een volledig autonome werking, echter in overleg en in nauwe samenwerking met de werkgever.

Ze staat onder de directe leiding van een Raad van Bestuur die de dagelijkse leiding (dagelijks bestuur) op zich neemt. Zij legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering. Leden Raad van Bestuur:

 • Katrien Goethals, voorzitter
 • Manuel Eyland, secretaris
 • Andy Vande Vyvere, ondervoorzitter
 • Stijn Derre, penningmeester
 • De Raad van Beheer wordt gekozen door de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is samengesteld uit vrijwilligers uit alle rangen en afdelingen van onze werkorganisatie. De Algemene Vergadering komt maandelijks samen. Alle beslissingen worden hier genomen. De bestuursleden worden tweejaarlijks voor de helft van de bestuursleden verkiesbaar gesteld aan alle leden van de vereniging, wat garant staat voor de inzet en het engagement van alle bestuursleden. Deze vrijwilligers hebben uiteraard een vaste job binnen de werkorganisatie waar ze tegelijkertijd het aanspreekpunt voor PEVAZ zijn.

Voor een volledig overzicht van ons bestuur verwijzen we je graag naar de pagina met een overzicht van alle bestuursleden.


Leden die zich wensen kandidaat te stellen voor een mandaat van 4 jaar als bestuurslid van de Algemene Vergadering van PEVAZ, kunnen dit doen door hun kandidatuur door te sturen naar verkiezingen@pevaz.be

Corona-Maatregelen (6)

Eénmaal je ingeschreven bent, kan je standaard niet meer kosteloos annuleren!

Of je je inschrijvingsgeld kan terugvorderen, is dus afhankelijk of je een annulatieverzekering hebt afgesloten. Normaal dekken alle annulatieverzekeringen ziekte voor vertrek, dus ook als je besmet bent geraakt met Covid-19. Een doktersattest waarop staat dat je niet kan reizen wegens ziekte of een bewijs van positieve test, volstaat dan meestal als bewijs om je geld terug te vorderen via jouw eigen verzekering. Raadpleeg dan ook de polis van jouw annulatieverzekering om na te gaan of jouw polis dit dekt en onder welke voorwaarden.

In overleg met het secretariaat kan er ook steeds een vervanger worden gezocht. Hou er dan wel rekening mee dat er steeds een kleine administratiekost wordt aangerekend voor naamswijzigingen. Dit wordt op elke affiche duidelijk vermeld.

PEVAZ biedt zelf geen annulatieverzekeringen aan. Je kan eventueel zelf een tijdelijke annulatieverzekering afsluiten via jouw eigen verzekeringsmakelaar of via één van de Merito.Club-voordelen: https://merito.club/europ-assistance/. Via deze voordelen kan je ervoor kijken om een tijdelijke verzekering af te sluiten, of een jaarverzekering die alle reizen (zowel via PEVAZ als persoonlijk) dan dekt gedurende een gans jaar. PEVAZ is hierbij geen tussenpersoon of dergelijke. Je sluit dus rechtstreeks een verzekering af via je verzekeringsmakelaar.

Aangezien wij zelf geen verzekeringen aanbieden, verwijzen we je naar de voorwaarden van je eigen verzekering die je eventueel zelf hebt afgesloten. Elke polis is namelijk verschillend. Lees dus zeker je polis goed na.

Hierbij een aantal verschillende mogelijke situaties die van toepassing kunnen zijn:

 • Indien je voor vertrek ziek bent (of Covid-19 hebt opgelopen), kan je meestal wel je geld terugvorderen via jouw eigen verzekering. Klik hier voor meer informatie.
 • Indien je op eigen initiatief beslist om de uitstap te annuleren (dus zonder negatief reisadvies, geen ziekte of andere reden die wordt aanvaard door je eigen verzekering), dan kan je helaas niet kosteloos annuleren en ben je meestal je volledige inschrijvingsgeld kwijt. Er kan wel steeds een vervanger worden gezocht in overleg met het secretariaat. Er wordt dan slechts een kleine administratiekost aangerekend voor de naamswijziging. Dit wordt duidelijk vermeld op de affiche van elke activiteit.
 • Indien er een negatief reisadvies is, dan kan de reis vanzelfsprekend niet doorgaan, en wordt deze geannuleerd. Klik hier voor meer informatie.

Vanzelfsprekend volgen wij alle regelgevingen die worden opgelegd vanuit de overheid.

Volgens de huidige maatregelen die momenteel lopen dien je geen mondmasker meer te dragen op de bus. We weten echter nog niet welke regels zullen gelden later op het jaar voor busreizen. Indien er vanuit de overheid wordt verplicht om een mondmasker te dragen op een bus, zal je ook tijdens onze busreizen verplicht zijn een mondmasker te moeten dragen.

Momenteel worden er vanuit de Belgische overheid geen verplichtingen meer opgelegd voor vaccinatie en/of Covid-19 testen bij busreizen in België. Vanzelfsprekend kan deze situatie wel wijzigen. We volgen hierbij steeds de maatregelen zoals deze worden opgelegd door de overheid.

Bij onze meerdaagse uitstappen naar het buitenland dienen we ook rekening te houden met de maatregelen van het land van bestemming. Indien het land vereist dat je bent gevaccineerd en/of over een negatieve (PCR-) test moet beschikken om het land binnen te komen, dan is dit vanzelfsprekend ook van toepassing voor onze meerdaagse uitstappen. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger om in orde te zijn met de lokale vereisten.

Volgens de huidige maatregelen van zowel Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk dien je niet meer volledig gevaccineerd te zijn om het land binnen te komen. We weten natuurlijk nog niet welke regels van toepassing zullen zijn bij onze afreis. We zullen hierbij steeds alle deelnemers hierover persoonlijk berichten.

We raden echter al onze leden en deelnemers ten stelligste aan om zich te laten vaccineren. Meer en meer landen zullen trouwens vereisen dat je gevaccineerd bent om het land te kunnen binnenkomen en/of gebruik te kunnen maken van faciliteiten in het land (bvb openbaar vervoer, musea, restaurants, …).

Vraag dus nu reeds je vaccinatiepasspoort (corona-passpoort) aan:

 • Dit kan digitaal via de CovidSafeBE-app op je smartphone. Alle info: https://covidsafe.be/nl. Print zeker ook een exemplaar af van je Covid-certificaat. Zo heb je steeds een kopie bij van je certificaat.
 • Beschik je niet over een computer of smartphone? Om een papieren vaccinatiecerfiticaat aan te vragen, kan je ook de helpdesk van de Belgische overheid  bereiken op het nummer 078 78 78 50. Hou je eID bij de hand samen met je rijksregisternummer. Zij sturen dan een Covid-certificaat op via de post. Hou er rekening mee dat dit een 10tal werkdagen kan duren. Vraag dus NU reeds je certificaat aan zodat je deze zeker op tijd hebt voor afreis.

Indien er een officieel negatief reisadvies is (code rood) voor het land waarnaar we reizen, dan kan de uitstap vanzelfsprekend niet doorgaan. De uitstap wordt dan ook volledig geannuleerd. Eerst en vooral willen we benadrukken dat je in geen enkel geval je inschrijvingsgeld kan kwijtspelen mocht de reis geannuleerd worden door negatief reisadvies. Afhankelijk van de activiteit zijn er dan een aantal mogelijkheden:

 • Bij daguitstappen waarbij er enkel een busreis wordt voorzien, doen we een volledige terugbetaling van jullie inschrijvingsgeld.
 • Bij uitstappen waarbij er ook een inkomticket is inbegrepen (zoals bv. het concert van André Hazes, een inkomticket voor een pretpark, …) zijn wij ook afhankelijk van de terugbetaling van de organisator van het evenement. Meestal blijft je inkomticket dan geldig voor een nieuwe datum (bv. het concert van André Hazes wordt verplaatst naar een nieuwe datum, je inkomticket voor een bezoek aan het pretpark kan je gebruiken op een andere datum, …). Je krijgt dus in dit geval een tegoedbon voor de activiteit op een latere datum.
 • Bij meerdaagse uitstappen zoals Parijs, Londen of Düsseldorf waarbij er zowel een busreis als 1 of meerdere hotelovernachtingen zijn inbegrepen wordt de uitstap steeds uitgesteld naar een latere datum. Je inschrijvingsgeld blijft dan goed voor deze nieuwe datum. Kan je niet mee op deze aangepaste datum? In overleg met het secretariaat kan er dan steeds een vervanger worden gezocht. Er wordt dus standaard geen terugbetaling voorzien, maar je inschrijvingsgeld blijft tegoed voor de nieuwe datum.
 • Bij weekreizen of andere grote pakketreizen wordt er steeds samengewerkt met een officieel reisagentschap. Hierdoor is je reis steeds gedekt door het Garantiefonds Reizen en is je reis dus volledig gedekt. Zelfs bij eventuele faillissementen van het reisbureau, de luchtvaartmaatschappij of het hotel. Momenteel loopt er een regeling die werd goedgekeurd door de overheid die bepaalt dat je een zogenaamde Corona-voucher krijgt die je dan kan gebruiken voor een andere reis naar keuze binnen de voorziene termijn.

Wij volgen hierbij dus steeds de officiële reisadviezen van FOD Buitenlandse Zaken. Deze kan je hier raadplegen en zijn per land verschillend:

Zoals jullie al ongetwijfeld hebben gehoord via de media worden er momenteel veel maatregelen genomen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken. Dit heeft jammer genoeg ook een impact op onze activiteiten. Om de gezondheid van onze leden en ons bestuur niet in het gevaar te brengen, zien wij ons genoodzaakt om steeds de maatregelen te volgen die worden opgelegd door de overheid.

Vanaf 2022 starten we onze activiteiten stelselmatig terug op, en dit rekening houdend met de geldende voorschriften van de overheid die op dat moment gelden. Aangezien onze activiteiten pas vanaf deze zomer doorgaan, kunnen we momenteel nog niet definitief bevestigen welke maatregelen dan van toepassing zullen zijn. Maar dit zullen steeds de maatregelen zijn zoals opgelegd door de overheid. Vanzelfsprekend houden we jullie hiervan op de hoogte en houden we dit nauwlettend in de gaten.

Defusie Serruys (9)

Tot zover wij weten heeft het AZ Oostende geen personeelsvereniging en/of sociaal fonds voor het personeel?

Voor alle vragen hieromtrent, raden we je aan om rechtstreeks contact op te nemen met AZ Oostende.

In de loop van de maand november 2023 (ten laatste op 30 november) ontvang je automatisch een verzekeringsattest van Vanbreda met een bewijs van stopzetting van je verzekering op 31 oktober 2023. Dit wordt ofwel via de post ofwel via mail vestuurd (afhankelijk van de communicatievoorkeur die je hebt ingesteld bij Vanbreda).

PEVAZ kan hiervan geen attest bezorgen, en dit wordt dus rechtstreeks opgestuurd door Vanbreda.

Wens je een kopie te ontvangen van dit verzekeringsattest? Neem dan vanaf eind november rechtstreeks contact op met Vanbreda. Vroeger contact opnemen heeft geen enkele zin, gelet de verwerking van de stopzettingen pas in de eerste 2 weken van november zal gebeuren door Vanbreda.

Indien je reeds lid bent van PEVAZ voor de defusie van Serruys op 1 november 2023, dan zijn er geen enkele wijzigingen voor jou!

Alle voordelen blijven dus gewoon doorlopen voor jou, en dit zolang je lid blijft van onze personeelsvereniging. Je kan vanzelfsprekend ook blijven deelnemen aan al onze PEVAZ-activiteiten.

Ook je hospitalisatieverzekering blijft gewoon doorlopen als je reeds aangesloten was op de verzekering.

Om als senior-lid verder aangesloten te blijven bij PEVAZ, dien je als medewerker in dienst te zijn van het AZ Sint-Jan ziekenhuis op het moment dat je op pensioen gaat? Of je dus al dan niet verder aangesloten kan blijven bij PEVAZ, is dus afhankelijk van wanneer je op pensioen gaat:

 • Ga/ging je op pensioen voor 1 november 2023, dan kan je verder aangesloten blijven als senior-lid bij PEVAZ.
 • Ga je op pensioen na 1 november 2023, dan kan je helaas niet verder aangesloten blijven bij PEVAZ.

Voor alle medewerkers die op 1 november 2023 muteren naar het nieuwe AZ Oostende ziekenhuis, wordt de hospitalisatieverzekering van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende automatisch stopgezet op 31 oktober 2023. Vanaf 1 november 2023 ben je dus niet langer verzekerd via de groepspolis van het AZ Sint-Jan, gelet je niet meer in dienst bent van het AZ Sint-Jan ziekenhuis. Ook de eventuele verzekering van de nevenverzekerden (partner en/of kinderen) wordt op 31 oktober 2023 stopgezet.

Dien je ook zelf bepaalde premies te betalen (bvb voor je partner, kinderen of indien je minder dan een jaar in dienst bent)? Dan heb je ondertussen al de premies moeten betalen voor het volledig 4de kwartaal (oktober-december 2023). Gelet de verzekering op 31 oktober wordt stopgezet, heb je dus voor de periode november + december 2023 teveel betaald.

Dit zal automatisch worden verrekend bij het volgend premiebericht die je zal ontvangen van Vanbreda in januari 2024. Het eventueel teveel betaald bedrag zal dan automatisch worden teruggestort als je betaalt via domiciliëring. Betaal je via overschrijving, dan ontvang je een brief/mail om het bedrag handmatig te laten terugstorten.

Heb je vragen over deze terugbetaling? Neem dan vanaf januari 2024 rechtstreeks contact op met Vanbreda. Vroeger contact opnemen heeft geen enkele zin, gelet dit pas half januari 2024 wordt verrekend.

Voor alle PEVAZ-leden die op 1 november 2023 muteren naar het nieuwe AZ Oostende ziekenhuis, stopt het PEVAZ-lidmaatschap op 31 oktober 2023.

Je kan echter wel nog deelnemen aan alle PEVAZ-activiteiten die werden gelanceerd voor de defusie op 1 november 2023, zelfs als deze op een latere datum doorgaanv in het najaar van 2023 of voorjaar 2024.

Concreet kan je dus als PEVAZ-lid nog deelnemen aan de volgende activiteiten die werden gelanceerd voor 1 november 2023:

 • 3-4-5 november 2023: Gastronomisch Champagneweekend
 • 25-26 november 2023: Kerstweekend Düsseldorf
 • 2 december 2023: Sinterklaasfeest
 • 9 december 2023: Kerstshopping Keulen
 • 9 + 15 december 2023: Christmas Dinner & Dance
 • 26-28 december 2023: Londen 3-daagse
 • 12-20 januari 2024: Skireis 2024
 • 11+18 mei 2024: Cruises Noorse Fjorden 2024

Voor alle PEVAZ-leden die op 1 november 2023 muteren naar het nieuwe AZ Oostende ziekenhuis, stopt het lidmaatschap bij PEVAZ op 31 oktober 2023.

Vanaf 1 november 2023 ben je dus niet langer lid van PEVAZ en kan je bijgevolg ook geen gebruik meer maken van de voordelen van het lidmaatschap. Het is jammer genoeg ook niet meer mogelijk om je lidmaatschap verder te zetten.

Je huidige PEVAZ-lidkaart die je hebt ontvangen blijft nog geldig tot 2025. Via de lokale Merito.Club-voordelen kan je tot die periode je kaartje blijven gebruiken. Er wordt in geen geval nog nieuwe kaartjes of kopies bezorgd van je lidkaart na 31 oktober 2023.

Maak je gebruik van het optioneel Merito.Club PLUS-platform (Edenred Ekivita), dan blijft je huidige login verder lopen tot 1 mei 2024. Na deze datum is het niet meer mogelijk om je account te vernieuwen, gelet je geen lid meer bent van onze personeelsvereniging.

Je eventuele login voor het Benefits-at-Work-platform wordt voor eind 2023 automatisch stopgezet. Voor een nieuwe login verwijzen we je dan ook graag naar AZ Oostende, gelet zij ook een gelijkaardig platform hebben.

Heb je nog eventuele openstaande vouchers of geschenkkaarten voor één van beide platformen? Download deze dan zeker zo spoedig mogelijk, anders zijn deze definitief verloren. Je zal dan namelijk niet meer kunnen inloggen op deze platformen.

Ook kan je vanaf 1 november 2023 geen financiële tussenkomsten meer aanvragen, gelet je lid moet zijn van de vereniging op het moment van de aanvraag voor financiële tussenkomst. Alle lopende dossiers (die ingediend zijn ten laatste op 31 oktober) worden in de eerste week van november nog verwerkt door PEVAZ, en ten laatste op 30 november uitbetaald. Dossiers die we na 31 oktober 2023 ontvangen van medewerkers die op 1 november muteren naar AZ Oostende, kunnen we helaas niet meer verwerken. Zoals bepaald door onze statuten en/of beperkt comité dien je lid te zijn op het moment je een aanvraag indient. Er wordt hierop geen enkele uitzondering toegestaan.

Voor alle medewerkers die op 1 november 2023 muteren naar het nieuwe AZ Oostende ziekenhuis, wordt de hospitalisatieverzekering van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende automatisch stopgezet op 31 oktober 2023. Vanaf 1 november 2023 ben je dus niet langer verzekerd via de groepspolis van het AZ Sint-Jan, gelet je niet meer in dienst bent van het AZ Sint-Jan ziekenhuis.

Ook de eventuele verzekering van de nevenverzekerden (partner en/of kinderen) wordt op 31 oktober 2023 stopgezet.

Vanaf 1 november dien je dus aan te sluiten op de nieuwe hospitalisatieverzekering van het AZ Oostende. Gelieve voor alle info, vragen of polisvoorwaarden omtrent de hospitalisatieverzekering van het AZ Oostende, rechtstreeks contact op te nemen met AZ Oostende. Wij hebben hier jammer genoeg ook geen enkele info over ontvangen.

Opgelet! Gelet er geen onderbreking mag zijn in de aansluiting bij de nieuwe verzekering (om eventuele wachttijden te vermijden), raden we je aan om dit zo spoedig mogelijk administratief in orde te brengen bij AZ Oostende.

Voor alle PEVAZ-leden die op 1 november 2023 muteren naar het nieuwe AZ Oostende ziekenhuis, stopt het lidmaatschap bij PEVAZ op 31 oktober 2023.

Vanaf 1 november 2023 ben je dus niet langer lid van PEVAZ en kan je bijgevolg ook geen gebruik meer maken van de voordelen van het lidmaatschap.

Het is jammer genoeg ook niet meer mogelijk om verder lid te blijven bij PEVAZ. Zoals bepaald in de statuten dien je namelijk een medewerker te zijn van het AZ Sint-Jan ziekenhuis en is er dus geen mogelijkheid om je lidmaatschap verder te zetten.

Financiële Tussenkomsten (7)

Wij hebben geen specifieke tussenkomst voor steunzolen, zoals we wel hebben voor bijvoorbeeld een bril, lenzen of tandimplantaten.

Ter informatie: Onder bepaalde voorwaarden is er wel een tussenkomst voorzien door de werkgever AZ Sint-Jan Brugge AV.

 • Medewerkers die werkschoenen moeten dragen en die dus ook van het ziekenhuis krijgen (bijv. technische dienst, operatiekwartier, keuken) moeten met hun voorschrift bij de dienst arbeidsgeneeskunde passeren. Zij kunnen dan via het ziekenhuis een tweede paar steunzolen om in hun werkschoenen te dragen krijgen (via de preventiedienst). Dit enkel na het doorlopen van een duidelijke en specifieke procedure. Het eerste paar steunzolen, voor privégebruik, dienen zij uiteraard wel zelf aan te schaffen.
 • Voor medewerkers die geen werkschoenen moeten dragen, is er dus helaas geen tussenkomst voorzien.
 • Voor alle informatie hieromtrent dien je contact op te nemen met de dienst arbeidsgeneeskunde.
 • Vanaf 1 januari 2021 is er een tussenkomst voorzien van € 50 / maand bij een ziekte-uitkering van langer dan 1 maand.
 • Deze tussenkomst bij loonverlies is beperkt in tijd en is afhankelijk van je actieve loopbaan.
 • In alle gevallen kan er nooit meer dan 2 jaar loonverlies worden toegekend.
 • Er is geen loonverlies voorzien tijdens zwangerschap- of ouderschapsverlof. Ook is er geen tussenkomst voorzien bij arbeidsduurvermindering om persoonlijke aangelegenheden en bij een arbeidsongeval.
 • Hou er rekening mee dat je bij langdurige ziekte een gewaarborgd inkomen hebt van 1 maand voor contractuele medewerkers. Voor statutaire medewerkers is de periode van gewaarborgd inkomen afhankelijk van de “ziekte-dagen” en/of je al dan niet op disponibiliteit werd geplaatst. Tijdens de periode van een gewaarborgd inkomen van de werkgever kan je geen aanspraak maken op een tussenkomst bij loonverlies van PEVAZ.
 • Loonverlies wordt enkel toegekend voor het lid zelf, dus niet voor inwonende gezinsleden!

Hoe dien ik een aanvraag in voor financiële tussenkomst?

 • Je vult een volledige, waarheidsgetrouwe en ondertekende aanvraagformulier in: Aanvraag voor financiële tussenkomst
 • Gelieve deze aanvraag vóór 01/07 van het lopende jaar volledig ingevuld en ondertekend terug te bezorgen aan het secretariaat van PEVAZ samen met de nodige bewijsstukken van het voorgaande jaar. Hou er rekening mee dat 30 juni een strikte deadline is. Vanaf 1 juli worden dus geen aanvragen meer aanvaard voor tussenkomsten van het jaar voordien. Er wordt hierop geen enkele uitzondering toegestaan.
 • Indien je grote medische ambulante kosten hebt op jaarbasis (meer dan 250 € eigen kosten, dus na aftrek mutualiteit en na aftrek van de hospitalisatiekosten), kan je eventueel een dossier indienen voor ons beperkt comité. Hierbij voeg je dan de nodige documenten zoals een jaaroverzicht van de mutualiteit en van de apotheek bij.
  • Apotheek: Voeg een jaaroverzicht bij van de apotheek per inwonend gezinslid. Individuele rekeningen worden niet aanvaard. Hou er rekening mee dat enkel de medicatie die voorgeschreven werd EN waarvoor er een tussenkomst voorzien is door het RIZIV in aanmerking komt voor een tussenkomst.
  • Dokterskosten: Voeg een jaaroverzicht bij van je mutualiteit met alle dokterskosten waarbij de nomenclatuurnummers en alle remgelden worden vermeld. Vraag de mutualiteit, indien van toepassing, tevens naar een specifiek overzichtsattest van alle remgelden via het derdebetalersysteem (CM: Weblid M30 volledig uitgeschreven). Individuele consultatie-facturen worden niet aanvaard en niet behandeld. Enkel jaaroverzichten dus. Hou er rekening mee dat enkel de dokterskosten die erkend zijn door het RIZIV in aanmerking komen voor een tussenkomst.
  • Opgelet! Alle kosten met betrekking tot een hospitalisatie (ziekenhuisopname of dagkliniek) of een ernstige ziekte komen niet in aanmerking voor tussenkomst, gelet deze gedekt zijn door de hospitalisatieverzekering. In de hospitalisatieverzekering worden ook alle gerelateerde kosten gedekt van 2 maand voor de opname tot 6 maand na de opname. Gelieve deze kosten dan ook te schrappen in je jaaroverzicht! Ter informatie: Een hospitalisatieverzekering wordt gratis ter beschikking gesteld door de werkgever. Klik hier voor alle info omtrent de hospitalisatieverzekering.
 • Bij loonverlies:
  • Ben je in contractueel verband (niet-vastbenoemd) dan is een aanvullend bewijs nodig uitgereikt door de mutualiteit met vermelding van het uitgekeerde bedrag qua ziektevergoeding. Dit bewijs moet je zelf bij je mutualiteit opvragen.
  • Ben je statutair? Het Beperkt comité vraagt het bedrag van je loonverlies bij de personeelsdienst op.
  • Klik hier voor alle info omtrent loonverlies.
 • Bij andere tussenkomsten:
  • Bril/Lenzen: Aankoopfactuur samen met je voorschrift van de oogarts. Indien je geen voorschrift hebt, wordt een eventuele oogmeting door een opticien ook aanvaard samen met het bewijs van tussenkomst van je mutualiteit. Enkel een aankoopfactuur met de waarden van je bril wordt niet aanvaard!
  • Laserbehandeling/Lensimplantatie: Factuur van de ingreep van je arts.
  • Tandprothese/Hoorapparaat/Pruik: Aankoopfactuur samen met de afschrift van de tussenkomst van je mutualiteit.
 • Het aanvraagformulier bezorg je onder gesloten omslag samen met de benodigde bewijsstukken aan het secretariaat van PEVAZ. Dit kan zowel via e-mail naar info@pevaz.be als via de (binnen)post.
 • Hou er rekening mee dat het verwerken van je dossier minimaal een 4tal maand zal duren.

Klik hier voor een overzicht van alle voorwaarden voor onze financiële tussenkomsten.

Allereerst proficiat met de geboorte van jullie zoon of dochter! Het volstaat om ons een geboortekaartje op te sturen of door te mailen naar info@pevaz.be. Na goedkeuring door ons secretariaat wordt de geboortepremie toegekend en binnen de 6 weken gestort op je rekeningnummer.

Allereerst proficiat met jullie huwelijk! Het volstaat om ons een huwelijksattest door te mailen naar info@pevaz.be. Na goedkeuring door ons secretariaat wordt de huwelijkspremie toegekend en binnend e 6 weken gestort op je rekeningnummer.

Hou er rekening mee dat een huwelijkspremie maar 1x kan worden toegekend als PEVAZ-lid.

Momenteel wordt er enkel een premie toegekend bij huwelijk. Dus niet bij feitelijk- of wettelijk samenwonen.

Je kan op elk moment lid worden van onze personeelsvereniging, maar bij een laattijdige aansluiting heb je een wachttijd voor financiële tussenkomsten gelijk aan het aantal maanden dat je geen lid was (met een maximum van 2 jaar).

Indien je echter binnen de 3 maand lid wordt na indiensttreding is er geen enkele wachttijd voor financiële tussenkomsten. Ook vervalt de wachttijd volledig indien je lid wordt direct na je onthaaldag nieuwe medewerkers.

Wel kan je natuurlijk geen tussenkomsten aanvragen voor de periode van voor je lidmaatschap. Indien je bijvoorbeeld een bril aankoopt op 1 oktober en je wordt lid op 1 november, kan je geen tussenkomst aanvragen voor je bril aangezien de aankoop heeft plaatsgevonden voor je lid was. Hetzelfde geldt voor tussenkomsten tijdens je wachttijd.

Om aanspraak te kunnen maken op financiële tussenkomsten tijdens je pensioen is het belangrijk om minimaal 5 jaar volwaardig lid te zijn voor je pensionering.

Volgende tussenkomsten zijn voorzien voor het PEVAZ-lid:

Medische tussenkomsten:

 • Bril of lenzen: 50 euro per 4 jaar
 • Laserbehandeling / Lensimplantatie oog: 75 euro per oog éénmalig
 • Tandprothese/tandimplantaat: 125 euro per 5 jaar
 • Hoorapparaat: 250 euro per oor per 8 jaar
 • Pruik: 125 euro per 5 jaar
 • Bovenstaande tussenkomsten zijn enkel voor het lid zelf, dus niet voor inwonende gezinsleden!

Tussenkomst sport

 • Enkel het betalend PEVAZ-lid kan een tussenkomst bekomen van het inschrijvingsgeld. Er is dus geen tussenkomst voorzien voor de partner en/of kinderen. Enkel dus voor het lid zelf. Wij geven 1 tussenkomst van maximum 20 euro per kalenderjaar en dit op een jaarabonnement of meerbeurtenkaart van minimaal € 50. Meerdere abonnementen indienen is dus zinloos aangezien er slechts 1 tussenkomst per kalenderjaar is voorzien.
 • Sportpremies voor het lopend jaar dienen steeds aangevraagd te worden voor 31 oktober. De sportpremies worden dan in de loop van de maand november uitbetaald.
 • Sportpremies voor het jaar 2023 kunnen aangevraagd worden vanaf mei 2023 en je hebt hiervoor dan de tijd om dit door te sturen tot 31/10/2023. Aanvragen na deze datum kunnen helaas niet meer behandeld worden.
 • De premies worden dan telkens eind november uitbetaald.
 • Sportpremies voor het jaar 2022 kunnen niet meer aangevraagd worden.
 • Het aanvraagformulier voor tussenkomst sport kan je hier vinden.

Tussenkomsten bij speciale gelegenheden:

 • Geboorte van een kind van het lid: 50 euro
 • Huwelijk: 50 euro
 • Sinterklaasfeest: Sinterklaasgeschenk
 • 25 en 35 jaar dienst: 25 euro
 • Opruststelling: 50 euro
 • Sterfgeval: 125 euro

Daarnaast hebben we ook de werking van ons sociaal fonds:

 • Indien je grote medische kosten (meer dan 250 € eigen apotheek- en dokterskosten, dus na aftrek mutualiteit) hebt op jaarbasis kan je eventueel een aanvraag indien voor financiële tussenkomst.
 • Je dossier wordt dan voorgelegd aan ons beperkt comité.
 • Hieronder verstaan we de tussenkomsten voor medische verzorging aan huis. Dit zijn de oplegkosten na aftrek van en op vertoon van kwijtschrift door de mutualiteit. De berekening gebeurd op basis van je gezinslast na aftrek van een vrijstelling.
 • Voor de apotheekkosten wordt enkel rekening gehouden met voorgeschreven medicatie waarvoor er een tussenkomst is voorzien door de mutualiteit/RIZIV.
 • Alle kosten met betrekking tot een hospitalisatie of een ernstige ziekte worden niet in aanmerking genomen, gelet deze gedekt zijn door de hospitalisatieverzekering. Deze verzekering wordt gratis ter beschikking gesteld door de werkgever. Klik hier voor alle info.

Loonverlies:

Algemene voorwaarden voor financiële tussenkomsten

 • Alle financiële tussenkomsten zijn beperkt in tijd en zijn afhankelijk van je actieve loopbaan.
 • Bij een langdurige ziekte waarbij je langer dan 2 jaar afwezig bent, worden er geen financiële tussenkomsten toegekend. Vanaf dat je 1 jaar terug aan het werk bent (zonder langdurige ziekteperiodes van meer dan 2 weken), kan je opnieuw financiële tussenkomsten aanvragen.
 • Deze periode van 2 jaar financiële tussenkomsten wordt verlengd naar 5 jaar indien het gaat om een erkende ernstige ziekte. De lijst van erkende ernstige ziektes, zoals opgenomen in de polis van de hospitalisatieverzekering, kan je hier raadplegen.
 • Bij een loopbaanonderbreking, verlof zonder wedde of andere gelijkaardige vrijwillige verlofperiodes worden er geen financiële tussenkomsten toegekend.
 • Zoals bepaald door onze statuten en/of beperkt comité dien je volwaardig lid te zijn op het moment je een aanvraag indient.
 • Alle tussenkomsten zijn steeds onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en op advies van ons beperkt comité. Zij kunnen steeds beslissen om een tussenkomst al dan niet toe te kennen. Het advies van ons beperkt comité is bindend. Er wordt hierop geen enkele uitzondering toegestaan.
 • PEVAZ heeft het recht een onvolledig of onjuist ingevuld dossier te weigeren. Indien je dus “vergeten” bent om je hospitalisaties op te geven, zal je volledig dossier worden geweigerd.
 • Bij twijfel dat de kosten aan derden worden aangeboden (door kopies van facturen en kostenstaten) wordt dergelijk dossier evenmin verder behandeld.
 • Enkel de kosten waarvoor een geldig bewijs samen met dit aanvraagformulier wordt ingediend zullen in aanmerking worden genomen. Onvolledige aanvragen worden niet behandeld.
 • De behandeling van je dossier gebeurt in volledige discretie, eventueel in samenspraak met een vertrouwenspersoon van het AZ Sint-Jan Brugge AV.
 • Hou er rekening mee dat het verwerken van je dossier minimaal een 4tal maand zal duren.

Hoe dien ik een aanvraag in voor financiële tussenkomsten?

Hospitalisatieverzekering (27)

Zoals goedgekeurd in de raad van beheer van het AZ Sint-Jan Brugge AV zal vanaf 01/01/2023 volgende tegemoetkoming worden gegeven per leeftijdscategorie:

 • Leeftijdscategorie 65 – 69 jaar: 20 euro per persoon op jaarbasis
 • Leeftijdscategorie 70 en meer : 40 euro per persoon op jaarbasis

Als LID van PEVAZ krijg je nog een extra tegemoetkoming. De totale tegemoetkoming bedraagt dan:

 • Leeftijdscategorie 65 – 69 jaar: 30euro per persoon op jaarbasis
 • Leeftijdscategorie 70 en meer: 60 euro per persoon op jaarbasis

Deze terugbetaling wordt automatisch uitgevoerd door het secretariaat van PEVAZ telkens in januari van het daaropvolgend jaar. In januari 2023 krijg je dus de tussenkomst voor jaar 2020, enz…

Je vult een aansluitingsformulier in en bezorgt dit terug aan het secretariaat van PEVAZ. 

Enkel PEVAZ is bevoegd om wijzigingen aan het verzekeringsbestand door te voeren. Je kan dus niet zelf contact opnemen met de verzekeringsmakelaar voor aansluitingen of wijzigingen in het contract. Aanpassingen dienen steeds schriftelijk via e-mail of via de post worden doorgestuurd. Deze kunnen niet telefonisch worden doorgegeven.

Opgelet: nieuwe aansluitingen gebeuren NOOIT automatisch! Als nieuw personeelslid moet je dus steeds een aansluitingsformulier invullen.

Het beëindigen van de polis kan enkel schriftelijk via e-mail of via de post worden doorgestuurd naar het secretariaat van PEVAZ. Dit kan dus niet telefonisch worden doorgegeven. Stuur hiervoor een e-mail naar info@pevaz.be.

 • Na de geboorte moet je binnen de maand een geboorteattest opsturen naar je dossierbeheerder van de personeelsdienst. Je doet dit best zo spoedig mogelijk zodat je weddeberekening (kind ten laste) correct kan verlopen.
 • Pas vanaf dat je dossierbeheerder de geboorte heeft geregistreerd kunnen wij je kind aansluiten bij de hospitalisatieverzekering. Het is dus belangrijk om eerst de aangifte te doen bij de personeelsdienst alvorens je ons een aansluitingsformulier voor de hospitalisatieverzekering doorstuurt.
 • Hierbij vind je een link naar het aansluitingsformulier voor de hospitalisatieverzekering: https://pevaz.be/hospitalisatieverzekering/. Je doet dit het best binnen de maand na geboorte om eventuele wachttijden te vermijden.
 • Vergeet ook niet om als PEVAZ-lid een geboortekaartje naar PEVAZ op te sturen. Na ontvangst krijg je dan van ons een geboortepremie van € 50.

Klik hier ook voor alle voordelen die je hebt na geboorte van je kindje.

Je zet steeds je op alle originele documenten (facturen MET detail) die verband houden met je opname. De kosten kan je vervolgens digitaal of op papier doorsturen naar Vanbreda. Op onze website vind je een link naar de benodigde formulieren.

De firma Vanbreda behandelt je dossier, zorgt voor de uitbetaling en stuurt je een afrekeningsnota naar hetzelfde (e-mail)adres als gebruikt door jou voor het indienen van je kosten.

De volledige procedure kan je nalezen op onze website van PEVAZ.

De verzekering is volledig gratis voor de werknemers die statutair zijn of een contract hebben van onbepaalde duur. De werkgever betaalt in dit geval de premie.

Personeelsleden met een contract van bepaalde duur betalen het eerste jaar zelf hun premies. Nadat je een jaar in dienst bent ofwel bij een contractwijziging naar onbepaalde duur wordt de verzekering ook gratis. Opgelet, deze overschakeling gebeurt niet automatisch. Laat ons dit weten om over te stappen op de gratis regeling.

Volgende personen betalen steeds zelf hun verzekeringspremie:

De werknemers met een rustpensioen, de echtgenoten of partners, de kinderen, de gepensioneerden, de personeelsleden met een ononderbroken afwezigheid van meer dan 1 maand, de contractuele medewerkers met meer dan 2 jaar ziekte, de voorzitter van het BCSD, de raadsleden, de ex-raadsleden, de leden van de raad van bestuur en de artsen.

De bijdragen voor de nevenverzekerden kan je raadplegen in de infofolder.

 • Indien het om een ernstige ziekte gaat, zoals opgenomen in de polis, kan je ook zonder opname steeds alle kosten indienen.
 • Aangifte ernstige ziekte: https://www.vanbreda-health.be/nl/aangifte-ernstige-ziekte/
 • Als bijlage stuur je het medisch verslag van je arts waarop je ernstige ziekte wordt vermeld.
 • Vanaf aanvaarding geef je dan alle medische kosten gerelateerd aan de ernstige ziekte door aan Vanbreda samen met het kostenformulier.
 • Ernstige ziektes opgenomen in de polis: Kanker, leukemie, tuberculose, multiple sclerose, amyotrofe, laterale sclerose (ALS), ziekte van Parkinson, difteritis, kinderverlamming, meningitis cerebrospinalis, pokken, tyfus, encefalitis, miltvuur, tetanus, cholera, ziekte van Hodgkin, aids, virushepatitis, roodvond, suikerziekte, nieraandoeningen waarvoor dialyse noodzakelijk is, ziekte van Crohn, mucoviscidose, ziekte van Alzheimer en progressieve spierdystrofie.
 • De kosten gerelateerd aan de ernstige ziekte kan je indienen op dezelfde manier zoals hierboven vermeld onder het luik “Kosten Indienen”.
 • Let wel: indien er in het kader van de ernstige ziekte wel een opname is, wordt ook hier de forfaitregeling (vrijstelling of franchise) toegepast.
 • Link naar onze website met de infofolder waar een antwoord staat op de meest gestelde vragen: https://pevaz.be/hospitalisatieverzekering/.
 • Type kamer: zowel een éénpersoonskamer als een meerpersoonskamer zijn gedekt door de verzekering. Er is wel een verschil in de éénmalige franchise. De exacte bedragen van de franchise staan vermeld in de infofolder.
 • Een aantal weken voor de geplande bevalling doe je een opnameaangifte. Je kan dit doen via het digitale formulier op onze website https://pevaz.be/hospitalisatieverzekering/. Als datum opname vul je de vermoedelijke bevallingsdatum in.
 • Indien gewenst kan je ook gebruikmaken van de nieuwe Vanbreda app. Op je smartphone kan je deze app installeren en via deze weg kan je dan veel gemakkelijker een aangifte doen van de bevalling, alsook later alle kosten doorsturen.
 • Na de aangifte ontvang je een zogenaamde derdebetalernummer (= 010 nummer). Dit nummer kan je bij de opname doorgeven aan de opnamedienst. Dit zorgt er dan voor dat alle facturen rechtstreeks worden verstuurd naar de verzekeraar. Zo moet je niet meer zelf de ziekenhuisfacturen voorschieten.
 • Ook alle andere ambulante kosten 1 maand voor tot 3 maand na de bevalling worden gedekt door de verzekering. Deze facturen hou je dus allemaal bij en kan je dan via de Vanbreda app , het formulier op onze website of op papier worden doorgestuurd naar de verzekeraar.
 • Ook kraamzorg/kraamhulp wordt gedekt door onze polis onder bepaalde voorwaarden.
 • Na de geboorte kan je eventueel je kind ook toevoegen tot de hospitalisatieverzekering. Op onze website vind je hiervoor een aansluitingsformulier samen met de infofolder. Hierin staan ook de premies vermeld voor je toekomstige baby. Het is belangrijk om dit te doen binnen de maand na de bevalling om eventuele wachttijden te vermijden.

Klik hier ook voor alle informatie omtrent de aangifte van de geboorte.

50% van de gemaakte kosten voor homeopathie, acupunctuur, osteopathie en chiropraxie indien er voor deze prestaties geen wettelijke tegemoetkoming is voorzien; en enkel indien deze in rechtstreeks verband staan met een gewaarborgde opname of ernstige aandoening.

Personeelsleden met een contract van onbepaalde duur, statutaire personeelsleden of medewerkers die minimaal 1 jaar in dienst zijn hebben geen wachttijd (=hoofdverzekerden).

Nevenverzekerden (echtgenoten of levenspartners, kinderen, gepensioneerden en personeelsleden met een contract  van bepaalde duur die minder dan 1 jaar in dienst zijn) hebben een algemene wachttijd van 3 maanden.

Deze wachttijd vervalt evenwel in volgende gevallen:

 • Bij een ongeval of bij bepaalde acute of besmettelijke ziekten.
 • Voor de nevenverzekerden die een attest bezorgen van hun vorige verzekeraar met een gelijkaardige hsopitalisatie-polis.
 • Voor pasgeborene. Indien je je kind aansluit binnen de maand na geboorte is er dus geen wachttijd voor je baby.

De tegemoetkomingen worden niet verleend indien de aandoening waarvoor tegemoetkoming wordt gevraagd, reeds bestond op het ogenblik van de aansluiting, tenzij deze reeds gewaarborgd is door een reeds lopende verzekering (continuïteit). De ziekte of aandoening die pas ontdekt wordt als deze verzekeringsovereenkomst reeds drie jaar loopt, ook al bestond ze reeds voor de aansluiting, is wel gewaarborgd.

Het is belangrijk om te weten dat een hospitalisatieverzekering niet hetzelfde is als een reisbijstandsverzekering.

Een hospitalisatieverzekering komt enkel tussen in de kosten in het kader van een (dag)hospitalisatie in binnen- en buitenland. Ook als je dus in het buitenland om dringende reden een operatie moet ondergaan en dus opgenomen moet worden in het ziekenhuis, zal de hospitalisatieverzekering hierin tussen komen. Wel ook met de belangrijke bemerking dat de terugbetalingen steeds gebeuren naar Belgische/Europese normen. Indien je soms bijvoorbeeld in een privé ziekenhuis terechtkomt in het buitenland (meestal buiten Europa) kan het soms zijn dat er exuberante kosten worden aangerekend die soms 5 keer zoveel kosten als dat je dezelfde operatie in België zou uitvoeren. In dit geval zal je dus enkel dezelfde terugbetalingen krijgen als deze in België.

Een hospitalisatieverzekering zal dus niet tussen komen bij andere problemen ter plaatse of bijvoorbeeld repatriëring/reddingskosten. Ook ambulante kosten zijn niet gedekt door een hospitalisatieverzekering.

Een reisbijstandsverzekering daarentegen komt tussen in de kosten die gerelateerd zijn aan je reis. Dus niet enkel medische kosten, maar ook repatriëring, bagage, reddingskosten ski, bijstand ter plaatse, diefstal, …

Via één van onze Merito.Club-voordelen kan je eventueel een bijstandsverzekering jaarpolis afsluiten aan sterk verminderde prijzen: https://merito.club/europ-assistance/

Zowel een éénpersoonskamer als een meerpersoonskamer zijn gedekt door de verzekering. Er is wel een verschil in de éénmalige franchise. Dit zijn de bedragen van de vrijstelling voor het jaar 2023:

 • Je wilt een 1-persoonskamer, dan betaal je een éénmalige vrijstelling van €  227,97 per kalenderjaar.
 • Voor een gemeenschappelijke kamer betaal je een éénmalige vrijstelling van € 56,99 per kalenderjaar.

Je hoeft deze vrijstelling pas te betalen als je effectief in dat kalenderjaar wordt opgenomen in het ziekenhuis. Je hoeft dus niets te betalen als je niet wordt opgenomen. Deze vrijstelling wordt rechtstreeks verrekend door Vanbreda met de eindafrekening van je ziekenhuisfacturen en andere medische kosten.

Raadpleeg steeds de infofolder en de toelichting voor alle exacte informatie.

Ja. Indien je hospitalisatie werd uitgesteld door de Corona-maatregelen wordt ook de pre- en post-periode (1 maand voor tot 3 maand na de opname) mee uitgebreid na je nieuwe opnamedatum.

Voorbeeld: je operatie was gepland op 1 april, maar werd uitgesteld naar 1 juli. De kosten met betrekking tot de hospitalisatie worden nu gedekt vanaf 1 maart tot en met 1 oktober.

Opgelet: deze uitbreiding van dekkingsperiode heeft enkel betrekking tot operaties die werden uitgesteld door de Corona-maatregelen!

Gelieve volgende zaken uitdrukkelijk te vermelden bij het indien van je kosten:

 • Uitgestelde opname omwille van corona
 • Originele opnamedatum: XX/XX/XXX
 • Nieuwe opnamedatum: XX/XX/XXXX

Er is geen medische vragenlijst of medisch onderzoek vereist bij het aansluiten op de hospitalisatieverzekering.

Je kunt aangesloten blijven zolang de hoofdverzekerde werkzaam is bij de werkgever.

Wanneer je ontslag neemt, vervalt de polis op de dag van je ontslag. Ga je echter met pensioen dan kan je toch verder aangesloten blijven mits je de premie zelf betaalt.

Partner of kinderen kunnen aangesloten blijven zolang ze officieel op hetzelfde adres van de hoofdverzekerde gedomicilieerd zijn.

Uitgestelde opnames

Als gevolg van de aanhoudende druk op de ziekenhuizen worden sommige geplande opnames opnieuw uitgesteld. In de aanloop van deze opname kunnen er uiteraard al ambulante kosten gemaakt zijn, die normaal binnen de gewaarborgde préhospitalisatieperiode vallen. Om ervoor te zorgen dat de werknemer ook deze kosten kan recupereren via de hospitalisatieverzekering, bekijkt Vanbreda op basis van een attest de mogelijkheden om zijn of haar préhospitalisatieperiode te verlengen. Werknemers waarvan de opname verplaatst wordt, vragen we om de oorspronkelijke opname bij Vanbreda te annuleren via ons contactformulier.

Op onze website voor verzekerden www.vanbreda-health.be hebben wij in de Frequently Asked Questions (FAQ) een rubriek gewijd aan de uitgestelde opnames. Werknemers die zich in deze situatie bevinden, krijgen hier meer informatie omtrent de manier waarop zij een eventuele verlenging van de préhospitalisatieperiode kunnen bekomen. Ook andere vragen die uw medewerkers kunnen hebben over hun medische administratie, worden op de FAQ op onze website beantwoord.

Elke werknemer, partner of kind kan onmiddellijk aansluiten.

Afhankelijk van het type contract is de aansluiting echter al dan niet direct gratis.

De verzekering is volledig gratis voor de werknemers die statutair zijn of een contract hebben van onbepaalde duur. De werkgever betaalt in dit geval de premie.

Personeelsleden met een contract van bepaalde duur betalen het eerste jaar zelf hun premies. Nadat je een jaar in dienst bent ofwel bij een contractwijziging naar onbepaalde duur wordt de verzekering ook gratis. Opgelet, deze overschakeling gebeurt niet automatisch. Laat ons dit weten om over te stappen op de gratis regeling.

De nevenverzekerden (partner en kinderen) betalen steeds zelf hun verzekeringspremie.

Alle medische kosten van 2 maand vóór de opnamedatum tot 6 maand na de ontslagdatum en die verband houden met deze opname mogen ingediend worden (ambulante raadplegingen, apotheekkosten, kiné, vervoer, …).

Zie de volledig polis op: https://pevaz.be/hospitalisatieverzekering . Hier kan je ook de toelichting volledig nalezen.

De verzekering komt enkel tussen bij een opname in een openbare of privé-instelling die wettelijk erkend is als een ziekenhuis of revalidatiecentrum. Uitzondering hierop zijn de zware ziekten waarvoor ook ambulante kosten kunnen ingediend worden. Ze komt ook tussen bij elk medisch noodzakelijk verblijf van minstens 1 nacht in een ziekenhuis, of van minder dan 1 nacht voor zover er voor de uitgevoerde medische behandeling een wettelijke tegemoetkoming wordt verleend op basis van een mini-, maxi-, superforfait of een ander hiermee gelijkgesteld dagforfait.

Een aantal weken voor de geplande opname dien je een schadeaangifte te doen van de hospitalisatie. Indien het om een spoedopname gaat, doe je dit zo snel mogelijk. Op onze website vind je een link naar de benodigde opname-formulieren. Dit kan zowel digitaal, op papier als telefonisch. Dit formulier vul je zelf in, de dokter hoeft hier niets op in te vullen.

Eénmaal je een schadeaangifte of opname hebt doorgegeven, ontvang je van het verzekeringskantoor Vanbreda een gepersonaliseerd kostenformulier met je unieke nummer. Dit kostenformulier is noodzakelijk als jouw identificatie om je kosten te kunnen indienen. Zonder kostenformulier kan je geen kosten indienen!

Tevens ontvang je een unieke Medi-Link 010-nummer om gebruik te maken van het derdebetalersregeling. Geef dit nummer door aan de opnamedienst bij ziekenhuisopname. Zo vermijd je dat je de ziekenhuisfacturen eerst zelf dient te betalen. De facturen worden dan rechtstreeks verstuurd naar de verzekeraar.

De volledige procedure kan je nalezen op onze website van PEVAZ.

Aangezien dit een groepsverzekering is, heb je hiervan geen individuele lidnummer of aansluitingsnummer. Wel heb je een persoonlijk Derdebetaler-nummer. Je krijgt dit nummer éénmaal je een schadeaangifte hebt gedaan. Je kan dit nummer ook altijd raadplegen in de Vanbreda app.

Algemeen AXA contractnummer: 07192201

Alle medische kosten van 1 maand vóór opnamedatum tot 3 maand na ontslagdatum en die verband houden met deze opname mogen ingediend worden. Uitzondering hierop zijn de kosten in verband met ernstige ziektes waarbij een opname niet altijd noodzakelijk is. Een greep uit de waarborgen:

 • Vrije keuze van arts, ziekenhuis en type kamer
 • Wereldwijde dekking. Let wel: enkel wanneer de medische opnamekosten in het
  buitenland dezelfde zijn als naar Belgische normen. Zoniet is er maar een
  gedeeltelijke dekking.
 • Kosten van dagopnames (mini-, maxi-, super- of gelijkgesteld forfait)
 • Ambulante verzorging gedurende 1 maand vóór tot  3 maand na ontslagdatum
 • Tussenkomst in de medische kosten tot 3x het officiële remgeld
  • Ereloonsupplementen
  • Prijs van de kamer
  • Medicijnen
  • Prothesen en orthopedische toestellen
  • Bevallingen en thuisbevallingen
 • Rooming-in voor kinderen jonger dan 14 jaar
 • Verblijfskosten voor donor
 • Kraamhulp gedurende maximum 12 dagen in de officiële kraamperiode ná de bevalling
 • Homeopathie, chiropraxie, acupunctuur, … tot 50% van de gemaakte kosten
 • In de polis is een lijst opgenomen van 25 ernstige ziektes

Voor een volledig overzicht verwijzen we je naar de polis die je kan vinden op de website van PEVAZ.

Alle werknemers werkzaam bij het AZ Sint-Jan Brugge AV.  Ook de partner en de kinderen kunnen hierbij aansluiten zolang zij op het adres van de hoofdverzekerde gedomicilieerd zijn.

De personeelsleden met een tewerkstelling in het kader van artikel 60 §7 kunnen niet aansluiten op deze verzekering.

Als werknemer kan je aansluiten op deze verzekering tot 3 maand voor je pensionering. Partners en/of kinderen kunnen aangesloten worden tot de leeftijd van 65 jaar.

Enkel in 3 gevallen worden vervoerskosten vergoed door de hospitalisatieverzekering:

 1. Het dringend ziekenvervoer naar het ziekenhuis waarna onmiddellijk opname volgt.
 2. Wanneer je voor specifieke onderzoeken tijdens de opname bijvoorbeeld naar een ander ziekenhuis gebracht wordt.
 3. Wanneer de hoofdverzekerde bijvoorbeeld naar Leuven gaat voor een behandeling die kadert in een ernstig ziektedossier:
 • Medisch attest telkens noodzakelijk voor mutualiteit én verzekering.
 • Ambulancekosten via factuur eerst aanbieden aan de mutualiteit met andere woorden eigen vervoer wordt via onze polis niet vergoed.
 • Attest van remgeld mutualiteit indienen bij Vanbreda.
 • Remgeld wordt vergoed tot plafond van € 317,07 op kalenderjaarbasis (bedrag na index 2024).

In de nazorgperiode van 6 maanden na een hospitalisatie worden geen ambulante vervoerskosten
vergoed.

Binnen de hospitalisatieverzekering is er ook een tussenkomst voorzien voor kraamzorg. Er zijn wel een aantal aandachtspunten:

 • Je moet je kraamzorg regelen binnen het officiële kraamverlof van 15 weken, en meer bepaald in wat overblijft van de 15 weken ná de bevalling.
 • De terugbetaling is voor maximaal 12 sessies, onafhankelijk van de tijdsduur van de sessie. Het is dus beter om 12x kraamzorg te vragen voor 4 uur, dan 24x 2 uur. In het eerste geval heb je tussenkomst van 12x 4uur, in het tweede geval slechts 12x 2 uur.
 • Kraamzorg moet gegeven worden door een officiële instantie die door je mutualiteit wordt erkend en waarvoor er dus ook tussenkomst wordt voorzien door je mutualiteit. Aan de hospitalisatieverzekering moet je dan de kosten voorleggen na tussenkomst door je mutualiteit. Je kan hiervan dan een attest bekomen bij je mutualiteit. Dit stuur je dan op naar de hospitalisatieverzekering samen met een kopie van de factuur van je kraamzorg.
 • Eventuele extra verplaatsingskosten die worden aangerekend, worden niet gedekt door de hospitalisatieverzekering.

Indien de thuisbevalling wordt uitgevoerd door een erkende vroedvrouw/arts, dan wordt deze ook terugbetaald door de hospitalisatieverzekering. Belangrijk hierbij is dat elke prestatie correct genoteerd moet worden volgens de wettelijke nomenclatuurnummers.

Indien er extra prestaties worden aangerekend die niet erkend zijn door het RIZIV/mutualiteit, dan worden deze prestaties ook niet terugbetaald door de hospitalisatieverzekering. Een voorbeeld hiervan zijn eventuele vervoerskosten die door sommige vroedvrouwen/artsen worden aangerekend. Deze worden dus niet terugbetaald door de verzekering.

Lidmaatschap (7)

Leuk om te horen dat je lid wens te worden van onze personeelsvereniging PEVAZ.

Om lid te worden volstaat het om het aansluitingsformulier in te vullen en ons terug te bezorgen. Je kan dit formulier vinden op:

 • Formulier op de website van PEVAZ
 • Op het PEVAZ secretariaat in Brugge
 • Infofolders aan de KUA (kelderverdiep in SJ en gang vestiaires HS)
 • Infofolders in de fietsenberging van SFX
 • Te bekomen bij de personeelsdienst

Vul het aansluitingsformulier in en mail deze vervolgens door naar info@pevaz.be of kom dit formulier afgeven op ons PEVAZ-secretariaat.

Na ontvangst van je aansluitingsformulier ontvang je binnen de 2 weken je lidkaart via de post op je thuisadres.

Indien je onmiddellijk lid wordt na indiensttreding bieden we je 3 maand gratis lidmaatschap aan. Er is ook geen wachttijd bij onmiddellijke aansluiting na je onthaaldag nieuwe medewerkers.

Hou er rekening mee dat je op ieder moment kan aansluiten, maar bij een laattijdige aansluiting heb je een wachttijd voor financiële tussenkomsten gelijk aan het aantal maanden dat je geen lid was (met een maximum van 2 jaar).

Heb je nog bijkomende vragen over het PEVAZ-lidmaatschap? Raadpleeg dan zeker ook eens onze infofolder die je hier kan vinden. Of mail naar info@pevaz.be voor alle bijkomende vragen.

We hebben je aanvraag tot stopzetting van je PEVAZ lidmaatschap goed ontvangen. We betreuren natuurlijk je keuze en zouden dan ook graag nog eens willen benadrukken waarvoor PEVAZ staat.

PEVAZ is in eerste instantie een sociaal fonds die leden (financiële) hulp biedt bij plotse of langdurige moeilijkheden door ziekte, ongeval of andere uitzonderlijke omstandigheden. Ook bieden we verschillende tussenkomsten, zoals bijvoorbeeld bij aankoop van een bril of lenzen. In een ideale situatie maak je natuurlijk zelf weinig gebruik van het sociaal fonds tijdens je loopbaan, maar hopelijk begrijp je de noodzaak van zo’n fonds. Elke lid kan jammer genoeg vroeg of laat in een situatie terechtkomen waarbij een tussenkomst van het sociaal fonds een absolute meerwaarde kan zijn.

Naast de werking van het sociaal fonds zijn er natuurlijk ook heel wat voordelen aan je lidmaatschap verbonden. We sommen graag nog even de belangrijkste voordelen op:

 • Kortingen bij diverse winkels en firma’s in de Brugse en Oostendse regio via ons voordelenplatform https://Merito.Club
 • Pretparktickets met grote kortingen
 • Bioscooptickets aan democratische prijs
 • Aankoopcheques voor Dreamland, Dreambaby en Collishop met 8% korting
 • Activiteiten die op regelmatige basis georganiseerd worden voor onze leden. PEVAZ-leden krijgen steeds een korting op elke activiteit.
 • Sport, cultuur en ontspanning
 • Premie bij belangrijke gebeurtenissen in het leven (geboortes, huwelijk, …)
 • Gratis sinterklaasspeelgoed voor alle kinderen tussen 1 en 10 jaar.

Voor een volledig overzicht verwijzen we je graag naar de website van PEVAZ: http://www.pevaz.be  

Indien je na het lezen hiervan toch beslist om je lidmaatschap stop te zetten, neem dan contact op met ons PEVAZ-secretariaat. Stopzetting van je lidmaatschap kan enkel via e-mail of brief. Telefonisch is dit helaas niet mogelijk.

Je maandelijkse bijdrage wordt berekend op basis van je netto maandwedde met een minimum van € 2,48 en een maximum van € 3,97 per maand.

Deze bijdrage wordt automatisch afgetrokken van je loon en vind je maandelijks terug op je loonfiche onder “inhouding personeelsfonds”.

Indien je onmiddellijk lid wordt na indiensttreding bieden we je 3 maand gratis lidmaatschap aan. Er is ook geen wachttijd bij onmiddellijke aansluiting na je onthaaldag nieuwe medewerkers.

Hou er rekening mee dat je op ieder moment kan aansluiten, maar bij een laattijdige aansluiting heb je een wachttijd voor financiële tussenkomsten gelijk aan het aantal maanden dat je geen lid was (met een maximum van 2 jaar).

Als gepensioneerd lid betaal je € 29,75 op jaarbasis voor je lidmaatschapsbijdrage. In de loop van de maand januari krijg je hiervoor een betalingsuitnodiging op je thuisadres.

Je kan op elk moment lid worden van onze personeelsvereniging, maar bij een laattijdige aansluiting heb je een wachttijd voor financiële tussenkomsten gelijk aan het aantal maanden dat je geen lid was (met een maximum van 2 jaar).

Indien je echter binnen de 3 maand lid wordt na indiensttreding is er geen enkele wachttijd voor financiële tussenkomsten. Ook vervalt de wachttijd volledig indien je lid wordt direct na je onthaaldag nieuwe medewerkers.

Wel kan je natuurlijk geen tussenkomsten aanvragen voor de periode van voor je lidmaatschap. Indien je bijvoorbeeld een bril aankoopt op 1 oktober en je wordt lid op 1 november, kan je geen tussenkomst aanvragen voor je bril aangezien de aankoop heeft plaatsgevonden voor je lid was. Hetzelfde geldt voor tussenkomsten tijdens je wachttijd.

Om aanspraak te kunnen maken op financiële tussenkomsten tijdens je pensioen is het belangrijk om minimaal 5 jaar volwaardig lid te zijn voor je pensionering.

Alle inwonende gezinsleden worden ook automatisch lid en kunnen dus gebruikmaken van alle voordelen van PEVAZ & Merito.club. Ook voor het deelnemen aan activiteiten maakt dit geen verschil, aangezien alle inwonende gezinsleden het leden-tarief betalen.

Qua financiële tussenkomsten maakt dit echter wel een groot verschil. Heel veel tussenkomsten worden namelijk enkel gegeven aan het lid zelf. Zo krijgt bijvoorbeeld enkel het lid zelf een sportpremie of tussenkomst bij aankoop van een bril, lenzen, … Ook indien je een tussenkomst aanvraagt bij zware medische kosten (jaaroverzicht) is er een veel grotere tussenkomst voor het lid zelf.

We raden je dus steeds aan om beide lid te worden van de personeelsvereniging PEVAZ.

PEVAZ is in eerste instantie een sociaal fonds die leden (financiële) hulp biedt bij plotse of langdurige moeilijkheden door ziekte, ongeval of andere uitzonderlijke omstandigheden. Ook bieden we verschillende tussenkomsten, zoals bijvoorbeeld bij aankoop  van een bril of lenzen. In een ideale situatie maak je natuurlijk zelf weinig gebruik van het sociaal fonds tijdens je loopbaan, maar hopelijk begrijp je de noodzaak van zo’n fonds. Elke lid kan jammer genoeg vroeg of laat in een situatie terechtkomen waarbij een tussenkomst van het sociaal fonds een absolute meerwaarde kan zijn.

Naast de werking van het sociaal fonds zijn er natuurlijk ook heel wat voordelen aan je lidmaatschap verbonden. We sommen graag nog even de belangrijkste voordelen op:

 • Activiteiten die op regelmatige basis georganiseerd worden voor onze leden. PEVAZ-leden krijgen steeds een grote korting op elke activiteit: https://pevaz.be/activiteiten/
 • Premie bij belangrijke gebeurtenissen in het leven (geboortes, huwelijk, …)
 • Gratis sinterklaasspeelgoed voor alle kinderen tussen 1 en 10 jaar
 • Tussenkomsten bij aankoop van een bril, tandimplantaat, lenzen, pruik, hoorapparaat, …
 • Kortingen bij diverse winkels en firma’s in de Brugse en Oostendse regio via ons voordelenplatform https://Merito.Club
 • Pretparktickets met grote kortingen
 • Bioscooptickets aan democratische prijs
 • Aankoopcheques voor Dreamland, Dreambaby en Klassewijnen met 8% korting
 • Sport, cultuur en ontspanning
 • Grote korting op verzekeringen
 • Gratis sinterklaasspeelgoed voor alle kinderen tussen 1 en 10 jaar
 • Gratis toegang in de stedelijke Brugse musea
 • Kortingen op musicals en concerten
 • Daarnaast hebben we ook nog een samenwerking met het platform van Edenred waarbij je bijkomende kortingen krijgt bij webshops en winkels: https://merito.club/plus/

Voor een volledig overzicht verwijzen we je graag naar de website van PEVAZ: http://www.pevaz.be  en ons voordelenplatform Merito.Club: https://merito.club

Heb je nog bijkomende vragen over het PEVAZ-lidmaatschap? Raadpleeg dan zeker ook eens onze infofolder die je hier kan vinden. Of mail naar info@pevaz.be voor alle bijkomende vragen.

 • Iedereen die een wedde of loon ontvangt van het AZ Sint-Jan Brugge AV
 • De ex-personeelsleden die op rust werden gesteld.
 • Inwonende gezinsleden zijn automatisch ook lid!
 • Ook artsen/ASO’s en raadsleden van het AZ kunnen lid worden van de vriendenkring PEVAZ, maar kunnen geen financiële tussenkomsten aanvragen.

Pensioen (3)

Zoals goedgekeurd in de raad van beheer van het AZ Sint-Jan Brugge AV zal vanaf 01/01/2023 volgende tegemoetkoming worden gegeven per leeftijdscategorie:

 • Leeftijdscategorie 65 – 69 jaar: 20 euro per persoon op jaarbasis
 • Leeftijdscategorie 70 en meer : 40 euro per persoon op jaarbasis

Als LID van PEVAZ krijg je nog een extra tegemoetkoming. De totale tegemoetkoming bedraagt dan:

 • Leeftijdscategorie 65 – 69 jaar: 30euro per persoon op jaarbasis
 • Leeftijdscategorie 70 en meer: 60 euro per persoon op jaarbasis

Deze terugbetaling wordt automatisch uitgevoerd door het secretariaat van PEVAZ telkens in januari van het daaropvolgend jaar. In januari 2023 krijg je dus de tussenkomst voor jaar 2020, enz…

Je lidmaatschap blijft standaard doorlopen na je pensionering.

Ook tijdens je pensioen kan je dus blijven verder genieten van alle voordelen van je PEVAZ-lidmaatschap.

Eénmaal je op pensioen bent zal je een brief van ons krijgen met de vraag tot verderzetting van je lidmaatschap. Bij deze brief zal er ook een uitnodiging tot betaling zitten, aangezien je lidmaatschapsbijdrage niet meer via je wedde kan verlopen.

Raadpleeg onze infofolder PEVAZ voor senioren voor alle bijkomende informatie.

Om aanspraak te kunnen maken op financiële tussenkomsten tijdens je pensioen dien je wel minimaal 5 jaar volwaardig lid te zijn (niet in wachtperiode) voor je pensioen. Indien je minder dan 5 jaar volwaardig lid bent geweest voor je pensioen, kan je natuurlijk nog steeds verder lid blijven van PEVAZ en genieten van alle voordelen, maar kan je helaas geen aanspraak maken op financiële tussenkomsten.

Standaard blijft de hospitalisatieverzekering gewoon doorlopen na je pensioen.

Wel is het zo dat éénmaal je op pensioen gaat de premie niet meer wordt betaald door de werkgever. Elk kwartaal ontvang je een uitnodiging tot betaling van het verzekeringskantoor Vanbreda. Deze premieberichten worden automatisch verstuurd naar je thuisadres zoals vermeld in je personeelsbestand. Hou ons dus steeds op de hoogte van eventuele adreswijzigingen.

Wens je je hospitalisatieverzekering stop te zetten na je pensionering? Het beëindigen van de polis kan enkel schriftelijk via e-mail of via de post worden doorgestuurd naar het secretariaat van PEVAZ. Dit kan dus niet telefonisch worden doorgegeven. Stuur hiervoor een e-mail naar info@pevaz.be.

Raadpleeg onze infofolder PEVAZ voor senioren voor alle bijkomende informatie.

Uitstappen Algemeen (3)

Eénmaal je ingeschreven bent, kan je standaard niet meer kosteloos annuleren!

Of je je inschrijvingsgeld kan terugvorderen, is dus afhankelijk of je een annulatieverzekering hebt afgesloten. Normaal dekken alle annulatieverzekeringen ziekte voor vertrek, dus ook als je besmet bent geraakt met Covid-19. Een doktersattest waarop staat dat je niet kan reizen wegens ziekte of een bewijs van positieve test, volstaat dan meestal als bewijs om je geld terug te vorderen via jouw eigen verzekering. Raadpleeg dan ook de polis van jouw annulatieverzekering om na te gaan of jouw polis dit dekt en onder welke voorwaarden.

In overleg met het secretariaat kan er ook steeds een vervanger worden gezocht. Hou er dan wel rekening mee dat er steeds een kleine administratiekost wordt aangerekend voor naamswijzigingen. Dit wordt op elke affiche duidelijk vermeld.

PEVAZ biedt zelf geen annulatieverzekeringen aan. Je kan eventueel zelf een tijdelijke annulatieverzekering afsluiten via jouw eigen verzekeringsmakelaar of via één van de Merito.Club-voordelen: https://merito.club/europ-assistance/. Via deze voordelen kan je ervoor kijken om een tijdelijke verzekering af te sluiten, of een jaarverzekering die alle reizen (zowel via PEVAZ als persoonlijk) dan dekt gedurende een gans jaar. PEVAZ is hierbij geen tussenpersoon of dergelijke. Je sluit dus rechtstreeks een verzekering af via je verzekeringsmakelaar.

Aangezien wij zelf geen verzekeringen aanbieden, verwijzen we je naar de voorwaarden van je eigen verzekering die je eventueel zelf hebt afgesloten. Elke polis is namelijk verschillend. Lees dus zeker je polis goed na.

Hierbij een aantal verschillende mogelijke situaties die van toepassing kunnen zijn:

 • Indien je voor vertrek ziek bent (of Covid-19 hebt opgelopen), kan je meestal wel je geld terugvorderen via jouw eigen verzekering. Klik hier voor meer informatie.
 • Indien je op eigen initiatief beslist om de uitstap te annuleren (dus zonder negatief reisadvies, geen ziekte of andere reden die wordt aanvaard door je eigen verzekering), dan kan je helaas niet kosteloos annuleren en ben je meestal je volledige inschrijvingsgeld kwijt. Er kan wel steeds een vervanger worden gezocht in overleg met het secretariaat. Er wordt dan slechts een kleine administratiekost aangerekend voor de naamswijziging. Dit wordt duidelijk vermeld op de affiche van elke activiteit.
 • Indien er een negatief reisadvies is, dan kan de reis vanzelfsprekend niet doorgaan, en wordt deze geannuleerd. Klik hier voor meer informatie.

Neen, standaard is er nooit een annulatie- of bijstandsverzekering inbegrepen in onze uitstappen en reizen? PEVAZ biedt zelf ook geen verzekeringen aan.

Bij bepaalde reizen kan je er wel optioneel voor kiezen om een annulatieverzekering af te sluiten rechtstreeks via het reisagentschap. Dit staat steeds duidelijk vermeld op elke affiche.

Je kan voor elke uitstap zelf een tijdelijke annulatieverzekering afsluiten via jouw eigen verzekeringsmakelaar of via één van de Merito.Club-voordelen: https://merito.club/europ-assistance/ of https://merito.club/assurwest/. Via deze voordelen kan je ervoor kijken om een tijdelijke verzekering af te sluiten, of een jaarverzekering die alle reizen (via PEVAZ of persoonlijk) dan dekt gedurende een gans jaar. PEVAZ is hierbij geen tussenpersoon of dergelijke. Je sluit dus rechtstreeks een verzekering af via je verzekeringsmakelaar.

Zwangerschap (6)

 • Na de geboorte moet je binnen de maand een geboorteattest opsturen naar je dossierbeheerder van de personeelsdienst. Je doet dit best zo spoedig mogelijk zodat je weddeberekening (kind ten laste) correct kan verlopen.
 • Pas vanaf dat je dossierbeheerder de geboorte heeft geregistreerd kunnen wij je kind aansluiten bij de hospitalisatieverzekering. Het is dus belangrijk om eerst de aangifte te doen bij de personeelsdienst alvorens je ons een aansluitingsformulier voor de hospitalisatieverzekering doorstuurt.
 • Hierbij vind je een link naar het aansluitingsformulier voor de hospitalisatieverzekering: https://pevaz.be/hospitalisatieverzekering/. Je doet dit het best binnen de maand na geboorte om eventuele wachttijden te vermijden.
 • Vergeet ook niet om als PEVAZ-lid een geboortekaartje naar PEVAZ op te sturen. Na ontvangst krijg je dan van ons een geboortepremie van € 50.

Klik hier ook voor alle voordelen die je hebt na geboorte van je kindje.

Allereerst proficiat met de geboorte van jullie zoon of dochter! Het volstaat om ons een geboortekaartje op te sturen of door te mailen naar info@pevaz.be. Na goedkeuring door ons secretariaat wordt de geboortepremie toegekend en binnen de 6 weken gestort op je rekeningnummer.

 • Link naar onze website met de infofolder waar een antwoord staat op de meest gestelde vragen: https://pevaz.be/hospitalisatieverzekering/.
 • Type kamer: zowel een éénpersoonskamer als een meerpersoonskamer zijn gedekt door de verzekering. Er is wel een verschil in de éénmalige franchise. De exacte bedragen van de franchise staan vermeld in de infofolder.
 • Een aantal weken voor de geplande bevalling doe je een opnameaangifte. Je kan dit doen via het digitale formulier op onze website https://pevaz.be/hospitalisatieverzekering/. Als datum opname vul je de vermoedelijke bevallingsdatum in.
 • Indien gewenst kan je ook gebruikmaken van de nieuwe Vanbreda app. Op je smartphone kan je deze app installeren en via deze weg kan je dan veel gemakkelijker een aangifte doen van de bevalling, alsook later alle kosten doorsturen.
 • Na de aangifte ontvang je een zogenaamde derdebetalernummer (= 010 nummer). Dit nummer kan je bij de opname doorgeven aan de opnamedienst. Dit zorgt er dan voor dat alle facturen rechtstreeks worden verstuurd naar de verzekeraar. Zo moet je niet meer zelf de ziekenhuisfacturen voorschieten.
 • Ook alle andere ambulante kosten 1 maand voor tot 3 maand na de bevalling worden gedekt door de verzekering. Deze facturen hou je dus allemaal bij en kan je dan via de Vanbreda app , het formulier op onze website of op papier worden doorgestuurd naar de verzekeraar.
 • Ook kraamzorg/kraamhulp wordt gedekt door onze polis onder bepaalde voorwaarden.
 • Na de geboorte kan je eventueel je kind ook toevoegen tot de hospitalisatieverzekering. Op onze website vind je hiervoor een aansluitingsformulier samen met de infofolder. Hierin staan ook de premies vermeld voor je toekomstige baby. Het is belangrijk om dit te doen binnen de maand na de bevalling om eventuele wachttijden te vermijden.

Klik hier ook voor alle informatie omtrent de aangifte van de geboorte.

 • Vergeet ook niet om als PEVAZ-lid een geboortekaartje naar PEVAZ op te sturen. Na ontvangst krijg je dan van ons een geboortepremie van € 50.
 • We verwijzen je ook graag naar ons nieuwe voordelenplatform https://merito.club/ waarop je een overzicht hebt van alle voordelen.
 • Als lid heb je heel wat voordelen bij babywinkels en dergelijke. Zo krijg je bij Dreambaby het heel jaar door 10% korting met de XtraPresent kaart. Bovendien is dit ook cumuleerbaar met de geschenkcheques waarbij je nogmaals 8% bijkomende korting krijgt. In totaal krijg je dus 18% korting. Alle info:
 • Ook bij FUN krijg je het hele jaar door 10% korting: https://merito.club/fun/

Binnen de hospitalisatieverzekering is er ook een tussenkomst voorzien voor kraamzorg. Er zijn wel een aantal aandachtspunten:

 • Je moet je kraamzorg regelen binnen het officiële kraamverlof van 15 weken, en meer bepaald in wat overblijft van de 15 weken ná de bevalling.
 • De terugbetaling is voor maximaal 12 sessies, onafhankelijk van de tijdsduur van de sessie. Het is dus beter om 12x kraamzorg te vragen voor 4 uur, dan 24x 2 uur. In het eerste geval heb je tussenkomst van 12x 4uur, in het tweede geval slechts 12x 2 uur.
 • Kraamzorg moet gegeven worden door een officiële instantie die door je mutualiteit wordt erkend en waarvoor er dus ook tussenkomst wordt voorzien door je mutualiteit. Aan de hospitalisatieverzekering moet je dan de kosten voorleggen na tussenkomst door je mutualiteit. Je kan hiervan dan een attest bekomen bij je mutualiteit. Dit stuur je dan op naar de hospitalisatieverzekering samen met een kopie van de factuur van je kraamzorg.
 • Eventuele extra verplaatsingskosten die worden aangerekend, worden niet gedekt door de hospitalisatieverzekering.

Indien de thuisbevalling wordt uitgevoerd door een erkende vroedvrouw/arts, dan wordt deze ook terugbetaald door de hospitalisatieverzekering. Belangrijk hierbij is dat elke prestatie correct genoteerd moet worden volgens de wettelijke nomenclatuurnummers.

Indien er extra prestaties worden aangerekend die niet erkend zijn door het RIZIV/mutualiteit, dan worden deze prestaties ook niet terugbetaald door de hospitalisatieverzekering. Een voorbeeld hiervan zijn eventuele vervoerskosten die door sommige vroedvrouwen/artsen worden aangerekend. Deze worden dus niet terugbetaald door de verzekering.


Elk antwoord/advies van PEVAZ omtrent de hospitalisatieverzekering is steeds onder voorbehoud van eventuele fouten of wijzigingen. We raden je daarom aan om steeds de volledige verzekeringspolis te raadplegen die je kan vinden op onze website.