PEVAZ is de personeelsvereniging van en voor het personeel van het AZ Sint-Jan Brugge –Oostende AV. De vereniging Sofoco is opgericht in 1963 uit een spontaan solidariteitsgebaar van de personeelsleden voor een collega in nood. Sinds 2013 zijn we een Koninklijke Personeelsvereniging. Sofoco & PEVAZ tellen vandaag meer dan 5300 leden, waarvan 1100 senioren.

PEVAZ, “PErsoneelsVereniging van en voor het personeel van het AZ

Doelstellingen/Visie PEVAZ

 • Welzijnswerking
  • Het verlenen van financiële hulp aan leden bij plotse of langdurige moeilijkheden door ziekte of ongeval.
  • Het uitreiken van een toelage of geschenk bij speciale gelegenheden.
  • Administratieve ondersteuning werkgever.
 • Vriendenkring
  • Het subsidiëren en bevorderen van sport.
  • Het bevorderen van cultuur, ontspanning en vrijetijdsbesteding en een ruim aanbod activiteiten.
  • Het verschaffen van gunstige voorwaarden voor aankopen en verzekeringen.
  • Het inrichten van feestelijkheden.
 • Beheer hospitalisatieverzekering in opdracht van de werkgever.

Online Formulieren

Hier vind je een overzicht van alle online formulieren:


Hospitalisatieverzekering

Klik hier voor alle info omtrent de hospitalisatieverzekering.


Seniorenwerking

PEVAZ heeft ook een eigen seniorenwerking. Klik hier voor alle informatie omtrent onze seniorenwerking.


Bestuursleden

Klik hier voor een overzicht van onze bestuursleden.


Statuut PEVAZ

Statuut PEVAZ – Versie 23/04/2019