Op deze pagina vind je alle informatie met betrekking tot de hospitalisatieverzekering.

Infofolder

Aansluiting Hospitalisatieverzekering

Schadeaangifte / Opname:

 • Een aantal weken voor de geplande opname dien je een aangifte te doen van de hospitalisatie. Indien het om een spoedopname gaat, doe je dit zo snel mogelijk. Dit formulier vul je zelf in, de dokter hoeft hier niets op in te vullen.
 • Vanaf heden kan je ook digitaal een opname aangeven! Het grote voordeel is natuurlijk dat de verwerking van je dossier veel sneller gebeurd. We raden je dan ook aan om zoveel als mogelijk digitaal je aangifte te doen.

De schadeaangifte kan je op verschillende manieren doorsturen:

 • Digitaal via de Vanbreda App (zie verder)
 • Digitaal via het online formulier: https://www.vanbreda-health.be/nl/aangifte-hospitalisatie/
  • VerzekerdeID: Bij het invullen van de online formulieren wordt er gevraagd naar je <verzekerdeID>. Dit nummer kan je terugvinden op elk document die je van Vanbreda ontvangt. Dit is echter een optioneel veld die je niet hoeft in te vullen. Vanbreda kan je ook steeds terugvinden op basis van je naam, voornaam en geboortedatum. Laat dit veld dus leeg als je het nummer niet direct kan terugvinden.
 • Telefonisch: Als alternatief kan je dit eventueel ook telefonisch doorgeven op het nummer 03 217 69 46. Ook bij een spoedopname geef je dit het best telefonisch door.  Telefonisch wordt er direct een dossiernummer doorgegeven, maar de opname moet dan wel nog manueel worden goedgekeurd. Dit wordt dan via brief bevestigd naar de verzekerde.
 • Klik hier voor de volledige procedure van Vanbreda.

Kostenformulier

 • Eénmaal je een schadeaangifte of opname hebt doorgegeven, ontvang je van het verzekeringskantoor Vanbreda een gepersonaliseerd kostenformulier met je unieke <VerzekerdeID> nummer. Dit kostenformulier is noodzakelijk als jouw identificatie om je kosten te kunnen indienen. Zonder kostenformulier kan je geen kosten indienen!
 • Tevens ontvang je een unieke Medi-Link 010-nummer om gebruik te maken van het derdebetalersregeling (zie verder). Geef dit nummer door aan de opnamedienst bij ziekenhuisopname. Zo vermijd je dat je de ziekenhuisfacturen eerst zelf dient te betalen. De facturen worden dan rechtstreeks verstuurd naar de verzekeraar.

Kosten Indienen

 • Alle medische kosten van 2 maand vóór opnamedatum tot 6 maand na ontslagdatum en die verband houden met deze opname mogen ingediend worden (ambulante raadplegingen, apotheekkosten, kiné, vervoer, …).
 • Voor een volledig overzicht van alle kosten die je kan indienen verwijzen we je graag naar de polisvoorwaarden en onze infofolder.
 • Voor apotheekkosten is het belangrijk om steeds een attest voor de verzekering (=BVAC-attest) te vragen aan je apotheek.
 • Je zet steeds je <VerzekerdeID> nummer op alle originele documenten (facturen MET detail) die verband houden met je opname.
 • Gelieve steeds het kostenformulier te gebruiken dat bij de goedkeuring van je aanvraag bezorgd is.

De kosten kan je op verschillende manieren doorsturen:

 • Digitaal via de Vanbreda App (zie verder)
 • Digitaal via het online formulier: https://www.vanbreda-health.be/nl/kostenformulier/
 • Digitaal via e-mail: Stuur een e-mail naar VRB-HCCO@vanbreda.be met in bijlage je verschillende ingescande kosten/facturen in PDF-vorm én het gepersonaliseerde kostenformulier.
 • Alternatief op papier: Stuur een kopie van je verschillende kosten/facturen op samen met het gepersonaliseerde kostenformulier. Dit kan je doen via de post rechtstreeks naar Vanbreda of kan je ook afgeven bij de makelaar Assurwest in Brugge.
 • Opgelet : Het origineel van de ingescande kosten dien je te bewaren en bezorg je aan Vanbreda als hierom gevraagd wordt.
 • De firma Vanbreda behandelt je dossier, zorgt voor de uitbetaling en stuurt je een afrekeningsnota naar hetzelfde (e-mail)adres als gebruikt door jou voor het indienen van je kosten.
 • Klik hier voor de volledige procedure van Vanbreda.

Vanbreda App

 • Vanaf heden kan je gebruikmaken van de nieuwe Vanbreda App. Het grote voordeel hiervan is dat je dossier veel sneller wordt verwerkt.
 • De app is beschikbaar voor Android- (Google Play store) en Apple-toestellen (app store voor iPhone- of iPad-toestellen).
 • Via de app kan je dan zowel een aangifte doen als medische kosten indienen. Aangiftes worden binnen enkele uren behandeld.
 • Bij de eerste opstart van de app moet je je de eerste keer registreren door op het icoontje rechts bovenaan het scherm te klikken (naam, voornaam, geboortedatum, e-mail, telefoon en bankrekening). Deze gegevens worden gebruikt om je te contacteren bij eventuele bijkomende vragen.
 • Het veld verzekerdeID is een optioneel veld, die je dus niet hoeft in te vullen. Op basis van je naam, voornaam en geboortedatum kunnen ze je terugvinden.
 • Je kan dezelfde stap herhalen om eventuele andere gezinsleden ook toe te voegen.
 • Binnen de 3 werkdagen ontvang je een e-mail met bevestiging van je registratie. Klik op de link in de mail om de app te activeren.
 • Eénmaal geregistreerd in de app worden alle gegevens in de toekomst automatisch ingevuld.
 • De pre- en postkosten kunnen best en meest eenvoudig via de app doorgestuurd worden. Dit gebeurt aan de hand van jouw profiel. Geen scanner bij de hand? Neem gewoon een foto van je document met de app en stuur het online door.
 • Met de app heb je ook altijd je medische kaarten bij én krijg je toegang tot de extra service AssurPharma. Dankzij AssurPharma  kan je je farmaceutische kosten rechtstreeks, door simpelweg je barcode te laten scannen bij de apotheker, beveiligd en digitaal laten versturen.
 • Meer info over de Vanbreda App: https://www.vanbreda-health.be/nl/vanbreda-app/

Derdebetalersregeling

 • Vanaf heden is de optie derdebetalersregeling gratis toegevoegd aan onze polis.
 • Indien je op voorhand een aangifte doet van de opname (of terwijl je in het ziekenhuis ligt bij een spoedopname), dan hoef je de factureren niet zelf voor te schieten en kan je gebruikmaken van de derdebetalersregeling. Ook hoef je bij een opname geen voorschot meer te betalen in het ziekenhuis.
 • De ziekenhuisfacturen worden hierbij rechtstreeks gestuurd naar Vanbreda en ook door hen dan rechtstreeks betaald aan het ziekenhuis. Eventuele kosten die niet door de polis gedekt zijn (vrijstelling, privékosten,…) worden nadien door Vanbreda aan u gefactureerd.
 • Bij aangifte van een hospitalisatie krijg je een Medi-Link 010-nummer. Dit nummer blijft altijd hetzelfde, maar het is wel belangrijk om steeds een nieuwe aangifte te doen van een nieuwe hospitalisatie. Deze moet namelijk telkens goedgekeurd worden.
 • Dit 010 nummer moet de patiënt doorgeven aan het ziekenhuis bij opname of later via de patiëntenadministratie. Dit zorgt ervoor dat de facturen rechtstreeks worden gestuurd naar Vanbreda en dat deze bijgevolg ook rechtstreeks worden betaald.
 • Andere ambulante kosten (2 maand voor tot 6 maand na de opname) moeten nog steeds apart worden doorgegeven aan Vanbreda. Zie procedure hierboven < Kosten Indienen >.
 • In bijlage een kopie met de uitleg over de derdebetalersregeling die je begin februari 2020 hebt ontvangen van Vanbreda.

Ernstige Ziekte

 • Indien het om een ernstige ziekte gaat, zoals opgenomen in de polis, kan je ook zonder opname steeds alle kosten indienen. Let wel: indien er in het kader van de ernstige ziekte wel een opname is, wordt ook hier de forfaitregeling (vrijstelling of franchise) toegepast.
 • Info ernstige ziekte: https://www.vanbreda-health.be/nl/faq/hoe-moet-ik-aangifte-doen-van-mijn-ernstige-ziekte/
 • Aangifte ernstige ziekte: https://www.vanbreda-health.be/nl/ernstige-ziekte/
 • Je stuurt het gevraagde attest door samen met het kostenformulier.
 • Vanaf aanvaarding geef je dan alle medische kosten gerelateerd aan de ernstige ziekte door aan Vanbreda samen met het kostenformulier.
 • Ernstige ziektes opgenomen in de polis: Kanker, leukemie, tuberculose, multiple sclerose, amyotrofe, laterale sclerose (ALS), ziekte van Parkinson, difteritis, kinderverlamming, meningitis cerebrospinalis, pokken, tyfus, encefalitis, miltvuur, tetanus, cholera, ziekte van Hodgkin, aids, virushepatitis, roodvond, suikerziekte, nieraandoeningen waarvoor dialyse noodzakelijk is, ziekte van Crohn, mucoviscidose, ziekte van Alzheimer en progressieve spierdystrofie.
 • De kosten gerelateerd aan de ernstige ziekte kan je indien op dezelfde manier zoals hierboven vermeld onder het luik “Kosten Indienen”.

Algemene contactgegevens

Vanbreda – Beheerder AXA groepspolis

Makelaar Assurwest / Allcover


Polis AXA / Vanbreda en andere voorwaarden


Veelgestelde Vragen

PEVAZ kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd.  We raden je steeds aan om de volledige en meest recente verzekeringspolis te raadplegen die je kan vinden op onze website of rechtstreeks contact op te nemen met Vanbreda/AXA.

c Alle Vragen Openen C Alle Vragen Sluiten

Hospitalisatieverzekering (27)

Zoals goedgekeurd in de raad van beheer van het AZ Sint-Jan Brugge AV zal vanaf 01/01/2023 volgende tegemoetkoming worden gegeven per leeftijdscategorie:

 • Leeftijdscategorie 65 – 69 jaar: 20 euro per persoon op jaarbasis
 • Leeftijdscategorie 70 en meer : 40 euro per persoon op jaarbasis

Als LID van PEVAZ krijg je nog een extra tegemoetkoming. De totale tegemoetkoming bedraagt dan:

 • Leeftijdscategorie 65 – 69 jaar: 30euro per persoon op jaarbasis
 • Leeftijdscategorie 70 en meer: 60 euro per persoon op jaarbasis

Deze terugbetaling wordt automatisch uitgevoerd door het secretariaat van PEVAZ telkens in januari van het daaropvolgend jaar. In januari 2023 krijg je dus de tussenkomst voor jaar 2020, enz…

Je vult een aansluitingsformulier in en bezorgt dit terug aan het secretariaat van PEVAZ. 

Enkel PEVAZ is bevoegd om wijzigingen aan het verzekeringsbestand door te voeren. Je kan dus niet zelf contact opnemen met de verzekeringsmakelaar voor aansluitingen of wijzigingen in het contract. Aanpassingen dienen steeds schriftelijk via e-mail of via de post worden doorgestuurd. Deze kunnen niet telefonisch worden doorgegeven.

Opgelet: nieuwe aansluitingen gebeuren NOOIT automatisch! Als nieuw personeelslid moet je dus steeds een aansluitingsformulier invullen.

Het beëindigen van de polis kan enkel schriftelijk via e-mail of via de post worden doorgestuurd naar het secretariaat van PEVAZ. Dit kan dus niet telefonisch worden doorgegeven. Stuur hiervoor een e-mail naar info@pevaz.be.

 • Na de geboorte moet je binnen de maand een geboorteattest opsturen naar je dossierbeheerder van de personeelsdienst. Je doet dit best zo spoedig mogelijk zodat je weddeberekening (kind ten laste) correct kan verlopen.
 • Pas vanaf dat je dossierbeheerder de geboorte heeft geregistreerd kunnen wij je kind aansluiten bij de hospitalisatieverzekering. Het is dus belangrijk om eerst de aangifte te doen bij de personeelsdienst alvorens je ons een aansluitingsformulier voor de hospitalisatieverzekering doorstuurt.
 • Hierbij vind je een link naar het aansluitingsformulier voor de hospitalisatieverzekering: https://pevaz.be/hospitalisatieverzekering/. Je doet dit het best binnen de maand na geboorte om eventuele wachttijden te vermijden.
 • Vergeet ook niet om als PEVAZ-lid een geboortekaartje naar PEVAZ op te sturen. Na ontvangst krijg je dan van ons een geboortepremie van € 50.

Klik hier ook voor alle voordelen die je hebt na geboorte van je kindje.

Je zet steeds je op alle originele documenten (facturen MET detail) die verband houden met je opname. De kosten kan je vervolgens digitaal of op papier doorsturen naar Vanbreda. Op onze website vind je een link naar de benodigde formulieren.

De firma Vanbreda behandelt je dossier, zorgt voor de uitbetaling en stuurt je een afrekeningsnota naar hetzelfde (e-mail)adres als gebruikt door jou voor het indienen van je kosten.

De volledige procedure kan je nalezen op onze website van PEVAZ.

De verzekering is volledig gratis voor de werknemers die statutair zijn of een contract hebben van onbepaalde duur. De werkgever betaalt in dit geval de premie.

Personeelsleden met een contract van bepaalde duur betalen het eerste jaar zelf hun premies. Nadat je een jaar in dienst bent ofwel bij een contractwijziging naar onbepaalde duur wordt de verzekering ook gratis. Opgelet, deze overschakeling gebeurt niet automatisch. Laat ons dit weten om over te stappen op de gratis regeling.

Volgende personen betalen steeds zelf hun verzekeringspremie:

De werknemers met een rustpensioen, de echtgenoten of partners, de kinderen, de gepensioneerden, de personeelsleden met een ononderbroken afwezigheid van meer dan 1 maand, de contractuele medewerkers met meer dan 2 jaar ziekte, de voorzitter van het BCSD, de raadsleden, de ex-raadsleden, de leden van de raad van bestuur en de artsen.

De bijdragen voor de nevenverzekerden kan je raadplegen in de infofolder.

 • Indien het om een ernstige ziekte gaat, zoals opgenomen in de polis, kan je ook zonder opname steeds alle kosten indienen.
 • Aangifte ernstige ziekte: https://www.vanbreda-health.be/nl/aangifte-ernstige-ziekte/
 • Als bijlage stuur je het medisch verslag van je arts waarop je ernstige ziekte wordt vermeld.
 • Vanaf aanvaarding geef je dan alle medische kosten gerelateerd aan de ernstige ziekte door aan Vanbreda samen met het kostenformulier.
 • Ernstige ziektes opgenomen in de polis: Kanker, leukemie, tuberculose, multiple sclerose, amyotrofe, laterale sclerose (ALS), ziekte van Parkinson, difteritis, kinderverlamming, meningitis cerebrospinalis, pokken, tyfus, encefalitis, miltvuur, tetanus, cholera, ziekte van Hodgkin, aids, virushepatitis, roodvond, suikerziekte, nieraandoeningen waarvoor dialyse noodzakelijk is, ziekte van Crohn, mucoviscidose, ziekte van Alzheimer en progressieve spierdystrofie.
 • De kosten gerelateerd aan de ernstige ziekte kan je indienen op dezelfde manier zoals hierboven vermeld onder het luik “Kosten Indienen”.
 • Let wel: indien er in het kader van de ernstige ziekte wel een opname is, wordt ook hier de forfaitregeling (vrijstelling of franchise) toegepast.
 • Link naar onze website met de infofolder waar een antwoord staat op de meest gestelde vragen: https://pevaz.be/hospitalisatieverzekering/.
 • Type kamer: zowel een éénpersoonskamer als een meerpersoonskamer zijn gedekt door de verzekering. Er is wel een verschil in de éénmalige franchise. De exacte bedragen van de franchise staan vermeld in de infofolder.
 • Een aantal weken voor de geplande bevalling doe je een opnameaangifte. Je kan dit doen via het digitale formulier op onze website https://pevaz.be/hospitalisatieverzekering/. Als datum opname vul je de vermoedelijke bevallingsdatum in.
 • Indien gewenst kan je ook gebruikmaken van de nieuwe Vanbreda app. Op je smartphone kan je deze app installeren en via deze weg kan je dan veel gemakkelijker een aangifte doen van de bevalling, alsook later alle kosten doorsturen.
 • Na de aangifte ontvang je een zogenaamde derdebetalernummer (= 010 nummer). Dit nummer kan je bij de opname doorgeven aan de opnamedienst. Dit zorgt er dan voor dat alle facturen rechtstreeks worden verstuurd naar de verzekeraar. Zo moet je niet meer zelf de ziekenhuisfacturen voorschieten.
 • Ook alle andere ambulante kosten 1 maand voor tot 3 maand na de bevalling worden gedekt door de verzekering. Deze facturen hou je dus allemaal bij en kan je dan via de Vanbreda app , het formulier op onze website of op papier worden doorgestuurd naar de verzekeraar.
 • Ook kraamzorg/kraamhulp wordt gedekt door onze polis onder bepaalde voorwaarden.
 • Na de geboorte kan je eventueel je kind ook toevoegen tot de hospitalisatieverzekering. Op onze website vind je hiervoor een aansluitingsformulier samen met de infofolder. Hierin staan ook de premies vermeld voor je toekomstige baby. Het is belangrijk om dit te doen binnen de maand na de bevalling om eventuele wachttijden te vermijden.

Klik hier ook voor alle informatie omtrent de aangifte van de geboorte.

50% van de gemaakte kosten voor homeopathie, acupunctuur, osteopathie en chiropraxie indien er voor deze prestaties geen wettelijke tegemoetkoming is voorzien; en enkel indien deze in rechtstreeks verband staan met een gewaarborgde opname of ernstige aandoening.

Personeelsleden met een contract van onbepaalde duur, statutaire personeelsleden of medewerkers die minimaal 1 jaar in dienst zijn hebben geen wachttijd (=hoofdverzekerden).

Nevenverzekerden (echtgenoten of levenspartners, kinderen, gepensioneerden en personeelsleden met een contract  van bepaalde duur die minder dan 1 jaar in dienst zijn) hebben een algemene wachttijd van 3 maanden.

Deze wachttijd vervalt evenwel in volgende gevallen:

 • Bij een ongeval of bij bepaalde acute of besmettelijke ziekten.
 • Voor de nevenverzekerden die een attest bezorgen van hun vorige verzekeraar met een gelijkaardige hsopitalisatie-polis.
 • Voor pasgeborene. Indien je je kind aansluit binnen de maand na geboorte is er dus geen wachttijd voor je baby.

De tegemoetkomingen worden niet verleend indien de aandoening waarvoor tegemoetkoming wordt gevraagd, reeds bestond op het ogenblik van de aansluiting, tenzij deze reeds gewaarborgd is door een reeds lopende verzekering (continuïteit). De ziekte of aandoening die pas ontdekt wordt als deze verzekeringsovereenkomst reeds drie jaar loopt, ook al bestond ze reeds voor de aansluiting, is wel gewaarborgd.

Het is belangrijk om te weten dat een hospitalisatieverzekering niet hetzelfde is als een reisbijstandsverzekering.

Een hospitalisatieverzekering komt enkel tussen in de kosten in het kader van een (dag)hospitalisatie in binnen- en buitenland. Ook als je dus in het buitenland om dringende reden een operatie moet ondergaan en dus opgenomen moet worden in het ziekenhuis, zal de hospitalisatieverzekering hierin tussen komen. Wel ook met de belangrijke bemerking dat de terugbetalingen steeds gebeuren naar Belgische/Europese normen. Indien je soms bijvoorbeeld in een privé ziekenhuis terechtkomt in het buitenland (meestal buiten Europa) kan het soms zijn dat er exuberante kosten worden aangerekend die soms 5 keer zoveel kosten als dat je dezelfde operatie in België zou uitvoeren. In dit geval zal je dus enkel dezelfde terugbetalingen krijgen als deze in België.

Een hospitalisatieverzekering zal dus niet tussen komen bij andere problemen ter plaatse of bijvoorbeeld repatriëring/reddingskosten. Ook ambulante kosten zijn niet gedekt door een hospitalisatieverzekering.

Een reisbijstandsverzekering daarentegen komt tussen in de kosten die gerelateerd zijn aan je reis. Dus niet enkel medische kosten, maar ook repatriëring, bagage, reddingskosten ski, bijstand ter plaatse, diefstal, …

Via één van onze Merito.Club-voordelen kan je eventueel een bijstandsverzekering jaarpolis afsluiten aan sterk verminderde prijzen: https://merito.club/europ-assistance/

Zowel een éénpersoonskamer als een meerpersoonskamer zijn gedekt door de verzekering. Er is wel een verschil in de éénmalige franchise. Dit zijn de bedragen van de vrijstelling voor het jaar 2023:

 • Je wilt een 1-persoonskamer, dan betaal je een éénmalige vrijstelling van €  227,97 per kalenderjaar.
 • Voor een gemeenschappelijke kamer betaal je een éénmalige vrijstelling van € 56,99 per kalenderjaar.

Je hoeft deze vrijstelling pas te betalen als je effectief in dat kalenderjaar wordt opgenomen in het ziekenhuis. Je hoeft dus niets te betalen als je niet wordt opgenomen. Deze vrijstelling wordt rechtstreeks verrekend door Vanbreda met de eindafrekening van je ziekenhuisfacturen en andere medische kosten.

Raadpleeg steeds de infofolder en de toelichting voor alle exacte informatie.

Ja. Indien je hospitalisatie werd uitgesteld door de Corona-maatregelen wordt ook de pre- en post-periode (1 maand voor tot 3 maand na de opname) mee uitgebreid na je nieuwe opnamedatum.

Voorbeeld: je operatie was gepland op 1 april, maar werd uitgesteld naar 1 juli. De kosten met betrekking tot de hospitalisatie worden nu gedekt vanaf 1 maart tot en met 1 oktober.

Opgelet: deze uitbreiding van dekkingsperiode heeft enkel betrekking tot operaties die werden uitgesteld door de Corona-maatregelen!

Gelieve volgende zaken uitdrukkelijk te vermelden bij het indien van je kosten:

 • Uitgestelde opname omwille van corona
 • Originele opnamedatum: XX/XX/XXX
 • Nieuwe opnamedatum: XX/XX/XXXX

Er is geen medische vragenlijst of medisch onderzoek vereist bij het aansluiten op de hospitalisatieverzekering.

Je kunt aangesloten blijven zolang de hoofdverzekerde werkzaam is bij de werkgever.

Wanneer je ontslag neemt, vervalt de polis op de dag van je ontslag. Ga je echter met pensioen dan kan je toch verder aangesloten blijven mits je de premie zelf betaalt.

Partner of kinderen kunnen aangesloten blijven zolang ze officieel op hetzelfde adres van de hoofdverzekerde gedomicilieerd zijn.

Uitgestelde opnames

Als gevolg van de aanhoudende druk op de ziekenhuizen worden sommige geplande opnames opnieuw uitgesteld. In de aanloop van deze opname kunnen er uiteraard al ambulante kosten gemaakt zijn, die normaal binnen de gewaarborgde préhospitalisatieperiode vallen. Om ervoor te zorgen dat de werknemer ook deze kosten kan recupereren via de hospitalisatieverzekering, bekijkt Vanbreda op basis van een attest de mogelijkheden om zijn of haar préhospitalisatieperiode te verlengen. Werknemers waarvan de opname verplaatst wordt, vragen we om de oorspronkelijke opname bij Vanbreda te annuleren via ons contactformulier.

Op onze website voor verzekerden www.vanbreda-health.be hebben wij in de Frequently Asked Questions (FAQ) een rubriek gewijd aan de uitgestelde opnames. Werknemers die zich in deze situatie bevinden, krijgen hier meer informatie omtrent de manier waarop zij een eventuele verlenging van de préhospitalisatieperiode kunnen bekomen. Ook andere vragen die uw medewerkers kunnen hebben over hun medische administratie, worden op de FAQ op onze website beantwoord.

Elke werknemer, partner of kind kan onmiddellijk aansluiten.

Afhankelijk van het type contract is de aansluiting echter al dan niet direct gratis.

De verzekering is volledig gratis voor de werknemers die statutair zijn of een contract hebben van onbepaalde duur. De werkgever betaalt in dit geval de premie.

Personeelsleden met een contract van bepaalde duur betalen het eerste jaar zelf hun premies. Nadat je een jaar in dienst bent ofwel bij een contractwijziging naar onbepaalde duur wordt de verzekering ook gratis. Opgelet, deze overschakeling gebeurt niet automatisch. Laat ons dit weten om over te stappen op de gratis regeling.

De nevenverzekerden (partner en kinderen) betalen steeds zelf hun verzekeringspremie.

Alle medische kosten van 2 maand vóór de opnamedatum tot 6 maand na de ontslagdatum en die verband houden met deze opname mogen ingediend worden (ambulante raadplegingen, apotheekkosten, kiné, vervoer, …).

Zie de volledig polis op: https://pevaz.be/hospitalisatieverzekering . Hier kan je ook de toelichting volledig nalezen.

De verzekering komt enkel tussen bij een opname in een openbare of privé-instelling die wettelijk erkend is als een ziekenhuis of revalidatiecentrum. Uitzondering hierop zijn de zware ziekten waarvoor ook ambulante kosten kunnen ingediend worden. Ze komt ook tussen bij elk medisch noodzakelijk verblijf van minstens 1 nacht in een ziekenhuis, of van minder dan 1 nacht voor zover er voor de uitgevoerde medische behandeling een wettelijke tegemoetkoming wordt verleend op basis van een mini-, maxi-, superforfait of een ander hiermee gelijkgesteld dagforfait.

Een aantal weken voor de geplande opname dien je een schadeaangifte te doen van de hospitalisatie. Indien het om een spoedopname gaat, doe je dit zo snel mogelijk. Op onze website vind je een link naar de benodigde opname-formulieren. Dit kan zowel digitaal, op papier als telefonisch. Dit formulier vul je zelf in, de dokter hoeft hier niets op in te vullen.

Eénmaal je een schadeaangifte of opname hebt doorgegeven, ontvang je van het verzekeringskantoor Vanbreda een gepersonaliseerd kostenformulier met je unieke nummer. Dit kostenformulier is noodzakelijk als jouw identificatie om je kosten te kunnen indienen. Zonder kostenformulier kan je geen kosten indienen!

Tevens ontvang je een unieke Medi-Link 010-nummer om gebruik te maken van het derdebetalersregeling. Geef dit nummer door aan de opnamedienst bij ziekenhuisopname. Zo vermijd je dat je de ziekenhuisfacturen eerst zelf dient te betalen. De facturen worden dan rechtstreeks verstuurd naar de verzekeraar.

De volledige procedure kan je nalezen op onze website van PEVAZ.

Aangezien dit een groepsverzekering is, heb je hiervan geen individuele lidnummer of aansluitingsnummer. Wel heb je een persoonlijk Derdebetaler-nummer. Je krijgt dit nummer éénmaal je een schadeaangifte hebt gedaan. Je kan dit nummer ook altijd raadplegen in de Vanbreda app.

Algemeen AXA contractnummer: 07192201

Alle medische kosten van 1 maand vóór opnamedatum tot 3 maand na ontslagdatum en die verband houden met deze opname mogen ingediend worden. Uitzondering hierop zijn de kosten in verband met ernstige ziektes waarbij een opname niet altijd noodzakelijk is. Een greep uit de waarborgen:

 • Vrije keuze van arts, ziekenhuis en type kamer
 • Wereldwijde dekking. Let wel: enkel wanneer de medische opnamekosten in het
  buitenland dezelfde zijn als naar Belgische normen. Zoniet is er maar een
  gedeeltelijke dekking.
 • Kosten van dagopnames (mini-, maxi-, super- of gelijkgesteld forfait)
 • Ambulante verzorging gedurende 1 maand vóór tot  3 maand na ontslagdatum
 • Tussenkomst in de medische kosten tot 3x het officiële remgeld
  • Ereloonsupplementen
  • Prijs van de kamer
  • Medicijnen
  • Prothesen en orthopedische toestellen
  • Bevallingen en thuisbevallingen
 • Rooming-in voor kinderen jonger dan 14 jaar
 • Verblijfskosten voor donor
 • Kraamhulp gedurende maximum 12 dagen in de officiële kraamperiode ná de bevalling
 • Homeopathie, chiropraxie, acupunctuur, … tot 50% van de gemaakte kosten
 • In de polis is een lijst opgenomen van 25 ernstige ziektes

Voor een volledig overzicht verwijzen we je naar de polis die je kan vinden op de website van PEVAZ.

Alle werknemers werkzaam bij het AZ Sint-Jan Brugge AV.  Ook de partner en de kinderen kunnen hierbij aansluiten zolang zij op het adres van de hoofdverzekerde gedomicilieerd zijn.

De personeelsleden met een tewerkstelling in het kader van artikel 60 §7 kunnen niet aansluiten op deze verzekering.

Als werknemer kan je aansluiten op deze verzekering tot 3 maand voor je pensionering. Partners en/of kinderen kunnen aangesloten worden tot de leeftijd van 65 jaar.

Enkel in 3 gevallen worden vervoerskosten vergoed door de hospitalisatieverzekering:

 1. Het dringend ziekenvervoer naar het ziekenhuis waarna onmiddellijk opname volgt.
 2. Wanneer je voor specifieke onderzoeken tijdens de opname bijvoorbeeld naar een ander ziekenhuis gebracht wordt.
 3. Wanneer de hoofdverzekerde bijvoorbeeld naar Leuven gaat voor een behandeling die kadert in een ernstig ziektedossier:
 • Medisch attest telkens noodzakelijk voor mutualiteit én verzekering.
 • Ambulancekosten via factuur eerst aanbieden aan de mutualiteit met andere woorden eigen vervoer wordt via onze polis niet vergoed.
 • Attest van remgeld mutualiteit indienen bij Vanbreda.
 • Remgeld wordt vergoed tot plafond van € 317,07 op kalenderjaarbasis (bedrag na index 2024).

In de nazorgperiode van 6 maanden na een hospitalisatie worden geen ambulante vervoerskosten
vergoed.

Binnen de hospitalisatieverzekering is er ook een tussenkomst voorzien voor kraamzorg. Er zijn wel een aantal aandachtspunten:

 • Je moet je kraamzorg regelen binnen het officiële kraamverlof van 15 weken, en meer bepaald in wat overblijft van de 15 weken ná de bevalling.
 • De terugbetaling is voor maximaal 12 sessies, onafhankelijk van de tijdsduur van de sessie. Het is dus beter om 12x kraamzorg te vragen voor 4 uur, dan 24x 2 uur. In het eerste geval heb je tussenkomst van 12x 4uur, in het tweede geval slechts 12x 2 uur.
 • Kraamzorg moet gegeven worden door een officiële instantie die door je mutualiteit wordt erkend en waarvoor er dus ook tussenkomst wordt voorzien door je mutualiteit. Aan de hospitalisatieverzekering moet je dan de kosten voorleggen na tussenkomst door je mutualiteit. Je kan hiervan dan een attest bekomen bij je mutualiteit. Dit stuur je dan op naar de hospitalisatieverzekering samen met een kopie van de factuur van je kraamzorg.
 • Eventuele extra verplaatsingskosten die worden aangerekend, worden niet gedekt door de hospitalisatieverzekering.

Indien de thuisbevalling wordt uitgevoerd door een erkende vroedvrouw/arts, dan wordt deze ook terugbetaald door de hospitalisatieverzekering. Belangrijk hierbij is dat elke prestatie correct genoteerd moet worden volgens de wettelijke nomenclatuurnummers.

Indien er extra prestaties worden aangerekend die niet erkend zijn door het RIZIV/mutualiteit, dan worden deze prestaties ook niet terugbetaald door de hospitalisatieverzekering. Een voorbeeld hiervan zijn eventuele vervoerskosten die door sommige vroedvrouwen/artsen worden aangerekend. Deze worden dus niet terugbetaald door de verzekering.