Voordracht erfrecht

Datum 2023-May-2
Tijdstip 19:00
Locatie AZ Sint-Jan - Auditorium

Op dinsdagavond 2 mei organiseren we een voordracht over erfrecht (erfenis). Deze voorstelling wordt gegeven door notaris Van Damme uit Brugge.

Nu al nadenken over wat er zal gebeuren als je er niet meer bent? Niet meteen de meest aangename bezigheid, maar het hoeft ook geen taboe te zijn. Zeker omdat er bij een successie vaak conflicten tussen familieleden voorkomen.

Plan daarom tijdig je successie. De notaris kan je helpen om alles sereen en correct te laten verlopen.

Tijdens de voordracht krijg je info over de mogelijkheden qua successieplanning (testament, schenking, …).

PEVAZ nodigt je daarom van harte uit op deze boeiende voordracht!

Programma

  • Voordracht successierecht/erfrecht door notaris Van Damme

Wanneer

  • Dinsdag 2 mei 2023 om 19u00

Locatie

  • Auditorium van het AZ Sint-Jan campus Sint-Jan Brugge (Ruddershove 10, 8000 Brugge)

Kostprijs

  • PEVAZ-leden en inwonende gezinsleden: € 2e voordracht is gratis voor PEVAZ-leden
  • Niet-leden betalen € 5

Inschrijving

Inschrijven is verplicht. Volg hierbij deze procedure:

  • Je schrijft je in via e-mail naar het secretariaat van PEVAZ: info@pevaz.be met vermelding van je “Naam + Voordracht erfrecht + lid/geen lid”.
  • Na bevestiging stort je het verschuldigd bedrag op IBAN BE28 0689 3283 8620 met vermelding van je “Naam + Voordracht erfrecht”.
  • Het verschuldigde bedrag moet betaald zijn binnen de 2 weken na datum van inschrijving en ten laatste op 25 april 2023, zoniet vervalt je recht van deelname.
  • Je inschrijving is slechts definitief na ontvangst van de betaling.
  • Bij annulatie na 25 april 2023 kan het inschrijvingsgeld niet terugbetaald worden. Er kan enkel geannuleerd worden indien er een vervanger is. Er wordt dan steeds een administratiekost van 5 € per persoon aangerekend. Er moet telkens aan het secretariaat gemeld worden als er vervanging gevonden wordt.